Ondanks dat de Raad van State de vergunningsverlening voor de biomassacentrale in Zaandam ‘on hold’ heeft gezet, gaat de bouw van de centrale aan de Gouw gewoon door.

De vergunning betreft volgens de gemeente het in gebruik nemen van de centrale. Zaanstad heeft alleen een vergunning verleend voor de bouw. En die kan gewoon doorgaan.

In de praktijk kan dat dus betekenen dat de nieuwe centrale naast het Pascal-college niet in gebruik kan worden genomen en dat ook het warmtenet werkloos blijft: een miljoenenverlies.

Op woensdag 29 mei werd bekend dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is verworpen door de Raad van State. Wethouder Krieger schreef dat “het bevoegde gezag de toestemmingsverlening heeft opgeschort”. Dat gaat over een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming, en daar gaat de gemeente niet over maar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN).

De woordvoerder van wethouder Krieger stelt: “De omgevingsvergunning (waar gemeente over gaat) is nog steeds verleend en daar is niets aan veranderd.”

Zaanstad kan op basis van de uitspraak van de RvS dus geen bouwstop opleggen.

Ook in Diemen – waar een nog grotere centrale komt – wordt doorgebouwd. Daar is exploitant Vattenfall (vroeger Nuon) van plan de centrale gewoon in gebruik te nemen.

Open haard

Over de uitstoot van de centrale in Zaandam is onenigheid. Hoogleraar Martin Junginger van de Universiteit Utrecht zei bij Radio EenVandaag dat de centrale in Zaandam (die 2000 woningen moet verwarmen) net zoveel fijnstof uitstoot als drie open haarden. Hij zei dat op grond van cijfers van Jaap Koppejan van BioForte, de ontwerper van de centrale.

De Volkskrant checkte de claim en kwam tot de conclusie dat de definitie van Koppejan niet aansloot bij de gebruikelijke definitie van bijvoorbeeld TNO. De centrale in Zaandam zou net zoveel uitstoten als 12 open haarden. (Ook niet veel, maar wel meer dan de claim van Koppejan.)