Aan leden van de gemeenteraden van Gemeente Zaanstad en Wormerland

15 september 2021

Beste raadsleden,

In een laatste poging om de besluitvorming rond de licentie voor de lokale omroep te beïnvloeden, heeft het bestuur van RTV Zaanstreek u een brief gestuurd. Wij vinden het belangrijk dat belanghebbenden hun zaak kunnen bepleiten bij de raad. De inhoud van de brief maakt het echter nodig dat we daar wat over zeggen, het gaat ook over onze aanvraag.

RTVZ gaat de subsidie van € 98.356 van Zaanstad nu aanvechten en stelt dat de gemeente daarmee niet aan haar ‘plicht’ voldoet. Het nieuwe subsidiebedrag werd op 14 juni 2021 bekendgemaakt. De Orkaan heeft meteen (17 juni) een brief naar de wethouders gestuurd waarin we onze verbazing uitspraken over dat lage bedrag (veel minder dan RTV Zaanstreek de afgelopen jaren kreeg) en de timing (nadat we ons beleidsplan hadden ingeleverd).

De gemeente was onvermurwbaar. Daar moet je het dan mee doen. We hebben een aangepaste begroting ingediend, plus een document met aangepaste ambities. Toen eind augustus alle stukken werden gepubliceerd, bleek dat RTV Zaanstreek de gevraagde documenten niet had geleverd: geen begroting en geen aangepaste ambities. Nu blijkt waarom: RTVZ vindt het subsidiebedrag ‘niet realistisch’. Wij snappen niet waarom RTVZ 3 maanden heeft gewacht met deze analyse en pas nu met bezwaren komt.

De suggestie dat De Orkaan volgend jaar ‘de hand op zal komen houden’ is onjuist. Wij hebben niet alleen een sluitende en realistische begroting voor de komende drie jaar maar ook expliciet toegezegd geen extra bekostiging te vragen. De aandacht voor onze financiën is roerend maar het was beter geweest als RTVZ meer aandacht aan haar eigen begroting had besteed en die gewoon had ingeleverd. Uit hun ‘oude’ begroting (mei 2021) is op te maken dat het nieuwe subsidiebedrag – zelfs als alle personeelslasten worden geschrapt – tot een niet-sluitende begroting voor 2022 zal leiden (p. 19 in document).

De aantijging dat De Orkaan de Mediawet overtreedt door geen traditionele radio en tv uit te zenden is onjuist. Die verplichting kent de Mediawet niet. Minister Slob schreef op 3 december 2019 aan de Kamer:

“Van een verplichting voor lokale publieke omroepen om voor alle aanbodkanalen uitzendingen te verzorgen is geen sprake. Lokale publieke omroepen kunnen zelf bepalen welke aanbodkanalen zij gebruiken voor hun uitzendingen.”

Als die verplichting er wel zou zijn, zou RTV Zaanstreek tot september 2016 zelf de Mediawet hebben overtreden omdat er toen geen tv werd uitgezonden. Ook de lokale omroep in Oostzaan (alleen radio) zou in overtreding zijn. In Nederland zijn talrijke omroepen die maar op één of twee kanalen uitzenden – keurig volgens de Mediawet.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting ZMP De Orkaan