Sinds oktober 2022 wordt de brug in Krommenie (N203) over de Nauernasche Vaart niet meer bediend. Na uitgebreid onderzoek is duidelijk dat reparatie van de brug Krommenie niet meer mogelijk is. 

Wel kan de brug heel af en toe geopend geopend worden voor de scheepvaart. Hiervoor moeten eerst noodmaatregelen worden getroffen, waarvoor een plan moet worden gemaakt. Naar verwachting wordt voor maart 2024 een besluit genomen over de momenten waarop de brug geopend kan worden voor scheepvaart. Daarbij zal ook worden vastgesteld welke schepen gebruik kunnen maken van die doorvaart.

Het is nog niet duidelijk wanneer de noodmaatregel uitgevoerd gaat worden. De noodmaatregel zal van kracht blijven totdat de brug Krommenie vervangen wordt. De verwachting van de Provincie Noord-Holland is dat dit werk vanaf 2026 start.

De ‘vervangingsplannen’ van de brug dateren al uit 2015, toen was de brug al ‘aan het eind van haar levensduur’. Lees hier alles over die plannen in: Zaanse Dromen #27: Bruggen Krommenie (N203)

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: Provincie Noord-Holland, Foto: Orkaan Archief