Aan de Touwslagersstraat 26 komt een verblijf voor arbeidsmigranten. Vorige week werd bekend dat Zaanstad een omgevingsvergunning voor het pand heeft verleend. In het gebouw mag een ’tijdelijk’ verblijf voor maximaal veertien arbeidsmigranten komen. ‘Tijdelijk’ is in dit geval maximaal 10 jaar.

Vanuit de buurt wordt kritisch gereageerd. Zaanstad zou in strijd met de eigen regelgeving handelen. Buren vinden dat het om verkapte kamerverhuur gaat. Maar bij kamerverhuur worden strenge criteria gehanteerd. Zo mag er aan maximaal vier personen op één adres verhuurd worden, moet het gemiddelde gebruiksoppervlak per persoon 25 m2 zijn en is kamerverhuur niet toegestaan als er binnen een straal van 100 meter al kamers worden verhuurd.

‘Geitenpaadje’

In dit geval gaat het om zeven kamers voor samen veertien personen, ongeveer 16 m2 per persoon aldus één van de buren die bezwaar maakt. Ook komt een appartement. Voor de minimaal vijftien bewoners komen vijf parkeerplaatsen wat de parkeerdruk in de buurt doet toenemen. In de buurt bestaat al een hoge parkeerdruk.

Een van de buurtbewoners schrijft De Orkaan ook dat er gevreesd wordt dat op deze manier een precedent geschapen wordt en er veel meer panden gebruikt zullen worden voor het ‘businessmodel’ arbeidsmigranten: “Het wordt dan een geitenpaadje om kamerverhuur aan grote groepen alsnog mogelijk te maken.” Volgens bewoners is Zuiddijk en omgeving nu al ‘kampioen kamerverhuur’ in Zaanstad.

‘Passend gebruik’

Volgens Zaanstad is tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten iets anders dan kamerverhuur. Wat het dan wel is, blijft overigens duister omdat er geen regelgeving is voor deze specifieke soort vergunning. Zaanstad:

“Vergunningsaanvragen ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten worden per situatie beoordeeld, waarbij onderzocht wordt of op de beoogde locatie deze functie mogelijk is. Hiertoe wordt onderzocht wat de geldende bestemming is van de locatie, en of het beoogde gebruik passend is in het omgevingsplan. Indien dit niet het geval is dan wordt onderzocht of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Dit wordt beoordeeld aan al de geldende wet- en regelgeving en het overige gemeentelijk ruimtelijke beleid. Het is dus sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden of er een vergunning ten behoeve van huisvesten van arbeidsmigranten verleend kan worden.”

Handhaving

Het woord ‘onderzocht’ valt drie maal in het antwoord, maar volgens de gemeente is er geen document, geen ‘onderzoek’ of rapport dus, waarin de beoordeling duidelijk wordt gemaakt: “Er is een onderzoek op basis van de aanvraag van een vergunning en die wordt gecheckt op de bestemming in het bestemmingsplan en de huisvestingsverordening. Er is dus geen rapport.”

Op de vraag of er gehandhaafd wordt (bijvoorbeeld op het aantal mensen dat gehuisvest wordt) kon de woordvoerder van Zaanstad geen antwoord geven. Omdat er geen document of regelgeving is, wordt handhaving overigens lastig.

De situatie op de Touwslagersstraat 26 is door Zaanstad individueel beoordeeld en is dus goedgekeurd voor het bestemmingsplan, of de omwonenden het er nou mee eens zijn of niet. Er kan in ieder geval wel bezwaar worden gemaakt tegen de verleende vergunning. Dat lost het probleem van ontbrekende regelgeving uiteraard niet op.

Door Remi Kerkhoven, Bron: Gemeenteblad Zaanstad, woordvoerder Zaanstad, brief buurtbewoners en site Zaanstad.