Op woensdagmiddag 13 maart stuurden Oostzaners Peter Hazes en Jan Heitlager een Burgerinitiatiefvoorstel naar de gemeente waarin ze vroegen om een discussieplatform in te richten waarbij inwoners actief zouden kunnen participeren “in de besluitvorming over onze bestuurlijke toekomst”.

Ze hadden van de griffie begrepen dat dit voorstel mee zou kunnen bij de raadsvergadering van donderdag 14 maart. Dat ging niet door, het stuk werd wel naar de raadsleden gestuurd maar verscheen niet als bijlage bij de agenda en ook niet bij de ingekomen stukken. Een ‘brandbrief’ van het college over de financiële problemen van Oostzaan (die nog later werd ingediend) verscheen wel bij de vergaderstukken.

16 mei?

Pas vandaag – maandag 18 maart – dook het stuk op bij de ingekomen stukken van de Gemeente Oostzaan. Wanneer het in de raad komt is nog onduidelijk. Het staat in ieder geval niet op de agenda van de raadscommissie van 21 maart of bij de raadsvergadering van 11 april (maar daarvan is nog geen agenda), pas op 16 april is er een vergadering van het Presidium (fractievoorzitters) waarop normaal gesproken de raadsagenda wordt vastgesteld. Pas op 16 mei is er dan weer een raadsvergadering (25 april is er een voorbereidende commissievergadering).

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief vinden dat “de mening en inbreng van alle Oostzaners moet worden gewaardeerd en meegenomen in de besluitvorming” via een ‘online en fysiek platform’ en ‘Thematische Werkbijeenkomsten’. Ze vinden niet dat B&W een vrijbrief moeten krijgen om de gesprekken met Amsterdam, Zaanstad, Wormerland en Landsmeer te voeren, maar dat er een ‘verkenner’ moet worden aangesteld om “de dialoog tussen de gemeente en naburige gemeenten te faciliteren en te rapporteren over de mogelijkheden voor de toekomst van Oostzaan”. (De gemeente wordt gevraagd het plan te financieren. Voor dit plan is ook al een motie voorbereid.)

Petitie

Als het pas op 16 mei in de raad komt, zijn we dus twee maanden verder. De tijd dringt voor Oostzaan. Nog dit jaar moet een besluit worden genomen. Bij de verkiezingen van maart 2026 zou Oostzaan verdwenen kunnen zijn.

Peter Hazes, een van de indieners van het burgerinitiatief, zegt liever niet te wachten en wil de druk opvoeren door een online petitie te lanceren. Die staat overigens nog niet online.

Hazes verwondert zich ook over de timing: “de financiële situatie was toch al veel eerder bekend?” Dat B&W nu alleen op pad gaat, vindt hij niet zo’n goed idee, vandaar ook het plan voor de verkenner, “maar de raad laat het gebeuren.”

Door Piet Bakker. Bronnen: eerder nieuws op De Orkaan, voorstel burgerinitiatief, Peter Hazes (een van de indieners burgerinitiatief), website Oostzaan. Foto: Steve Smit.