‘Drugs is niet om er even bij te toen om het leuk te hebben. Door in het openbaar drugs te kunnen nuttigen geven we dit signaal wel af.’ 

De Zaanse CDA en ChristenUnie vroegen in december vorig jaar om blowen in openbare ruimten te verbieden: 

‘Wij zien dat in Zaanstad door veel mensen in de publieke ruimte geblowd wordt. Formeel is dit in de openbare ruimte toegelaten, maar net zoals alcohol kunnen gemeentes doormiddel van aanpassing van hun APV* blowen in de openbare ruimte verbieden.’

Daarop (ont)vingen zij gisteren antwoord en bot:

‘Het college heeft in beginsel geen bezwaar tegen het gebruik van softdrugs in de openbare ruimte. De regels rondom softdrugsgebruik zijn geregeld in de Opiumwet. Het college kan alleen aanvullende regels (verboden) in de APV opnemen met als doel om overlast tegen gaan. Als daar sprake van zou zijn, is het college bereid om daartoe over te gaan.’

De twee christelijke partijen waren ook bang dat de ellende van Amsterdam zich richting Zaanstad verplaatst, als in de hoofdstad blowers uit het centrum worden geweerd, maar die jonko wordt niet zo heet gerookt als hij wordt opgediend vindt het college:

‘Het college is op de hoogte van dit soort beleidsmaatregelen in naburige gemeenten en is alert op ongewenste effecten in onze stad. Vooralsnog is de verwachting dat de maatregelen in Amsterdam geen grotere hoeveelheid ongewenst drugstoerisme in Zaanstad tot gevolg heeft.’

Mocht er in de toekomst wel sprake zijn van een waterpijpbed-effect, dan wordt tegen die tijd naar passende maatregelen gekeken.

Hier vind je de vragen en antwoorden.