Op de website van de Zaanse Schans kan je niet alleen een Zaanse Schans Card kopen, je kan ook een ’tijdslot’ voor je bezoek reserveren.

Het CDA is over deze passage gestruikeld, de partij denkt dat bezoekers daarmee op het verkeerde been worden gezet doordat de suggestie wordt gewekt dat het verplicht is om een tijdslot aan te vragen, gekoppeld aan de aanschaf van een Zaanse Schans Card.

Op de site staat “De Zaanse Schans is gratis te bezoeken” maar dan volgt:

“Met de Zaanse Schans Card kies je voor voordeel en gemak op de Zaanse Schans. Het reserveren van een starttijd voor uw bezoek met de Zaanse Schans Card is vanaf 1 juni verplicht. U kunt uw Zaanse Schans Card hier online kopen.”

Marc Wit van het CDA verbaast zich ook over de forse (en onaangekondigde) prijsverhoging van 60 procent en informeert naar het alternatief dat de erfgoedpartijen aan het ontwikkelen zijn en dat in de plaats van de card moet komen. Dat deze card veel op gaat leveren gelooft hij niet: “de verwachte opbrengst van de ZSC zal relatief laag zijn.”

Parkeren

De dure kaart kan volgens hem ook een ongewenst bij-effect hebben: “de kans wordt groter dat men om kosten te besparen nog meer in de omgeving van de Schans gaat parkeren.”

De discussie over een all-in-card voor de Zaanse Schans duurt al langer. Stichting de Zaanse Schans opperde al eerder het idee voor een soort van duinkaart die iedereen zou moeten kopen (ondanks dat zoiets niet kan omdat de Schans openbaar gebied is). Dat idee kreeg – mede vanwege het misleidende karakter – weinig steun, maar lijkt nu toch via de achterdeur weer zijn intrede te hebben gemaakt.

Waar Marc Wit van het CDA zijn informatie over de nieuwe (en duurdere) kaart vandaan heeft, vermeldt hij niet in zijn vragen, maar wij denken dat hij een trouwe Orkaan-lezer is.

Deze card is op de website te vinden, informatie over bezoek aan molens ontbreekt, de informatie over de kortingen lijkt ook achterhaald.