Het beroep van de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog tegen het Centrumplan Westerkoog is door de Raad van State ongegrond verklaard.

Op de plek van de voormalige sporthal De Sprong en buurtcentrum De Vuister moeten appartementencomplexen komen met bijna 120 woningen. De Stichting vond dat Zaanstad te weinig oog had voor de verkeersveiligheid en parkeerproblemen over het hoofd zag. De Raad van State gaat niet mee in deze redenering.

De belangrijkste klacht van de Stichting was dat Zaanstad onjuiste cijfers over de verkeerscapaciteit van de rondweg zou gebruiken. Zo zouden ook de gevolgen van de 24-uurs-opening van de busbrug en het Guiswegproject mee moeten worden genomen. Ook die zorgen voor meer verkeer. De raad van State schuift dat terzijde. Die twee projecten spelen geen rol bij deze procedure die alleen om de nieuwbouwplannen gaat.

Uit de uitspraak van de rechtbank wordt duidelijk dat de verwachte toename van 700 verkeersbewegingen van motorvoertuigen per etmaal acceptabel is.

Bij de Glazenmaker werden eerder op werkdagen gemiddeld 5.749 verkeersbewegingen geteld, en op De Wildeman gemiddeld 7.095. Die 700 erbij “blijft deze dus ruim onder de streefwaarde van 10.000 mvt/etmaal.”

De uitspraak legt dus wel een bommetje onder de plannen voor de opening busbrug en Guiswegproject, de Stichting verwacht dan ruim “méér dan 12.000 auto’s per etmaal”. Dat speelt nu dus geen rol, maar dat kan in de toekomst veranderen.

De bouw had volgens de planning al in 2023 moeten beginnen, waarbij de eerste woningen dan in 2025 zouden worden opgeleverd. De procedure bij de Raad van State heeft dat dus een jaar vertraagd.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bron: Uitspraak Raad van State en eerder nieuws op De Orkaan, afbeelding van ontwikkelaar Sens.