College Oostzaan in zwaar weer: ‘Een standrechtelijke executie’

‘Het is te triest voor woorden. Met de brokkenpiloten die nu bezig zijn zal Oostzaan ten onder gaan.’ Eelco Taams van de PvdA Oostzaan laat via Twitter weten dat hij geen goed woord over heeft voor de ingediende motie van wantrouwen tegen VVD-wethouder Rosemarijn Dral. Tijdens de vergadering noemt hij het:

‘Een standrechtelijke executie zonder dat er schuld is vastgesteld.’

De motie werd ingediend door Anja Visser van het CDA en door Sifko Julius van D66. Zij gaven daarmee tijdens de raadsvergadering aan geen vertrouwen meer te hebben in de wethouder. De extra raadsvergadering was ingelast omdat de Omgevingsvisie moest worden besproken. 

Wethouder Dral is verantwoordelijk voor het document dat richting moet geven aan de toekomst van Oostzaan. Verschillende partijen hadden stevige kritiek op die visie. Zij stelden daarop vragen die niet, of niet goed beantwoord werden. GroenLinks en D66 boden daarop zelfs een Omgevingsvisie 2.0 aan, waarin meer aandacht was voor onder meer de natuur. 

Samen met het CDA stelden ze vervolgens wijzigingen voor (een ‘amendement’) waarbij de visie 2.0 het eerste document zal vervangen. Dit raadsvoorstel werd aangenomen. Maar wethouder Dral gaf aan dit niet uit te kunnen voeren: 

‘Het gaat om het moment. We zijn bezig met een wettelijke procedure. Daarin is het redelijk dat we de participanten daarin respecteren.’

Dral zou de inbreng van de partijen niet als aangenomen wijzigingsvoorstel willen zien, maar als ‘zienswijze’ die ze mee kan nemen. 8 november zou de raad een besluit over de visie moeten nemen. 

Marja van der Pol van GroenLinks stelt: 

‘Het is de raad die de kaders bepaalt. Niet de wethouder.’

Burgemeester Polak gaat onderzoeken of het aangenomen wijzigingsvoorstel juridisch standhoudt. Mede door die toezegging overleefde wethouder Dral de motie van wantrouwen: meerdere raadsleden wilden wachten op conclusie van zijn onderzoek.

In principe moet een amendement worden uitgevoerd, het is een besluit van de gemeenteraad en die is het hoogste gezag in een gemeente. Dat geldt niet voor een motie, dat is een verzoek aan het college dat men desnoods naast zich neer kan leggen. De ‘uitweg’ van Dral – en dat gaat Polak onderzoeken – is dus dat het ‘wettelijk onmogelijk’ is om het amendement uit te voeren. Dan zou de raad een besluit hebben aangenomen dat is strijd met de wet zou zijn.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Ed Renkema

  Het Twiske is een natuurgebied en moet zo blijven. Dus geen caravans, festivals en overnachtingsmogelijkheden. We zijn met zijn allen bezig de natuur naar de kl…. te helpen. Zie de overstromingen, hittegolven, orkanen, luchtverontreiniging enz. enz.

  • Jaap wals

   Ed, helaas het is géén natuurgebied maar een RECREATIEGEBIED. Het zou Oostzaan sieren als ze alles blijven tegenwerken om een hogere bijdrage te betalen aan het recreatiegebied. Wat Oostzaan nu bijdraagt is een fooitje…..

   • Beste Jaap, vanwege de unieke natuurwaarden kreeg Het Twiske in 2013 de wettelijke status van Natura2000-gebied volgens de vogelrichtlijn. Zie http://www.hartvoorhettwiske.nl Bovendien is Het Twiske onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Staat helaas niet op de borden, vandaar de gedachte van velen met jou dat het slechts een recreatiegebied is.

    Bijdrage aan het Recreatieschap Twiske Waterland is o.a. berekend naar het aantal inwoners van de aangrenzende gemeenten. Uit de gepubliceerde jaarrekening 2019 van het Recreatieschap is de bijdrage PER INWONER van de aangrenzende gemeenten te berekenen:
    Amsterdam € 1.35
    Landsmeer € 2,95
    Oostzaan € 1,44
    Purmerend € 0,99 Deze laatste twee gemeenten hebben de
    Zaanstad € 1.35 grootste mond, maar betalen het minst.

    In dezelfde jaarrekening staat € 5 miljoen reserve voor het beheer van het Twiske.

    • Marijke Zandvliet

     Milou, ik ben het met je eens, maar wil wel even reageren op jouw uitspraak dat Purmerend en Zaanstad de grootste mond hebben, maar het minste betalen. Volgens jouw eigen verhaal betaalt Amsterdam precies hetzelfde bedrag als Zaanstad.

     • Marijke, ter verduidelijking had ik kennelijk moeten verwijzen naar de in juni en augustus geplaatste NH Dagblad artikelen “onbehoorlijk bestuur”. Daarin verwijt de VVD zowel in Zaandam als in Purmerend dat Oostzaan te weinig bijdraagt aan het Recreatieschap. Amsterdam spreekt dit
      verwijt niet uit; heeft wel veel macht.

  • Louis Dirksen

   Als een bestuursorgaan zoals een Parlement of Gemeenteraad zich het wettelijk vastgestelde recht van amendement laat ontnemen past actie. De 2e Kamer zag laatst ook een amendement uit een wet door de Minister buiten werkinggesteld worden. En eerlijk is eerlijk: Na zware protesten en een dreigende motie van wantrouwen trok de Regering haar keutel in.

   Het ware wellicht wat minder grofstoffelijk geweest als de betreffende Raadsleden niet meteen naar zo’n zwaar middel gegrepen hadden maar eerst de wethouder tijd hadden gegeven zich te bezinnen op haar mening. Dan had in de volgende vergadering nog altijd de motie van wantrouwen ingediend kunnen worden als de wethouder bij haar mening was gebleven. Een Raad die zijn amendementsrecht dan zonder zwaarwegende argumenten alsnog zonder een motie van wantrouwen weggeeft is zijn naam positie dan echt niet meer waard………

   • Siefko Julius

    Op zich begrijp ik je reactie wel. Echter, het was in feite al de 3e keer dat deze wethouder liet weten een geamendeerd raadsbesluit slechts te zien als een “vrijblijvende” zienswijze. En als de raad dat laat gebeuren is de raad zijn positie als het hoogste “gezag” inderdaad niet waard.

 • Siefko Julius

  De woorden van Taams zijn voor rekening van Taams.
  Het geamendeerde kaderstellende raadsbesluit conform de bevoegdheid van de Raad over het Ontwerp Omgevingsvisie werd met 12 stemmen voor en 1 tegen (Taams) aangenomen.
  Daarmee gaven 12 leden aan meer nadruk te willen leggen op de natuur.
  De wethouder wilde dat amendement niet uitvoeren en zag het slechts als “vrijblijvende” zienswijze.
  Dat was voor 2 leden van GroenLinks, CDA en D66 niet acceptabel.

 • Guus Kramer

  Dat het bij de overheid (misschien ook terecht: transparantie en zo) niet draait om het resultaat maar om de procedure, waar de Wethouder zich nu achter verschuilt, is oud nieuws.

  Maar dat deze constructie risico’s met zich brengt, is dat ook. Als het resultaat centraler had gestaan, had iemand misschien kunnen bedenken dat intensieve recreatie op gespannen voet staat met een Natura2000-status.

  Nu wordt het Twiske, waar van april tot oktober de barbecues roken, de speakers dreunen en de uitlaten knallen, op 1 lijn gesteld met het Oostzanerveld.

  An accident waiting to happen, noem je dat.

 • Noah van Dansik

  Uiteindelijk is afgelopen dinsdag de oude omgevingsvisie van tafel geveegd en een herschreven groene versie 2.0 aangenomen met een stemverhouding van 12 tegen 1. De juridische argumenten van het college zijn niet onderbouwd en zullen geen stand houden, dus de wethouder gaat dit gewoon moeten uitvoeren. Voor geïnteresseerden valt hier te lezen waarom: https://www.groenlinksoostzaan.nl/Moties%20Artikelen/Proces%20concept%20Omgevingsvisie/Proces%20concept%20Omgevingsvisie.html

  Noah van Dansik
  Raadslid GL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *