Annemarie van Duijnhoven, fractievoorzitter van GroenLinks in Oostzaan en Aart Ruijter (D66), hebben van medewerkers van Evean signalen gekregen dat Evean de Lishof niet rendabel vindt. Evean zou daarom de faciliteiten van de Lishof gaan afbouwen.

Van Duijnhoven en Ruijter vragen B&W van Oostzaan of ze van die plannen op de hoogte zijn er wat ze ervan vinden.


Update: Evean stelt dat ze De Lishof juist uit willen breiden.


Van Duijnhoven en Ruijter schrijven aan het college:

Verzorgingshuis De Lishof is al meer dan 50 jaar de plek waar Oostzaanse ouderen hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen en vervult om die reden een cruciale rol in de Oostzaanse samenleving. De Lishof wordt geëxploiteerd door Evean en biedt verzorging, kortdurend verblijf, dagbesteding en verblijf in een woongroep. De Lishof speelt ook een belangrijke sociale rol in het leven van een grote groep oudere Oostzaners die niet in de Lishof wonen. De Lishof is nog in 2012 volledig gerenoveerd.

Volgens de vragenstellers wordt Evean-medewerkers sinds enige tijd verteld dat de Lishof niet rendabel is en dat bewoners van de Lishof verplaatst (of verhuisd) gaan worden.

“Het doel van Evean is dat De Lishof in de toekomst alleen nog bestaat uit aanleunwoningen aangevuld met thuiszorg. In De Lishof is dan geen plek meer voor bejaardenzorg of verpleeghuiszorg. Volgens de plannen van Evean wordt deze reorganisatie doorgevoerd nadat het Korthagenhuis (een ander -volgens Evean niet rendabel verzorgingshuis in Amsterdam Noord) is gesloten. Medewerkers van dit laatste verzorgingshuis is gevraagd om binnen de organisatie een andere werkplek te zoeken.”

De raadsleden willen weten of B&W al op de hoogte is van de “voorgenomen reductie van haar dienstverlening.” En:

Bent u het met ons eens dat het voorkomen moet worden dat Evean de kwetsbare, oudere bewoners van de Lishof naar een locatie buiten Oostzaan verhuist?

Zorgcirkel

Is Evean eigenlijk wel “de juiste partij om in Oostzaan het verzorgingshuis voor kwetsbare, oudere Oostzaners te exploiteren” vragen Van Duijnhoven en Ruijter, ze stellen dat “Evean feitelijk niet bereid blijkt om de daartoe benodigde zorgverlening aan de bewoners van de Lishof aan te bieden.”

Ze verwijzen naar de Zorgcirkel die “in Landsmeer kennelijk wel in staat is om een tweetal verzorgings- en/of verpleegtehuizen in stand te houden.” En:

“Hoe gaat u waarborgen dat de bestaande sociale activiteiten en algemene voorzieningen (bijv. dagbesteding dementie) aan de oudere Oostzaners en bewoners blijven?”

Reactie Evean

Evean stelt in een eerste reactie: “er wordt wel over gesproken”. Aanvullende vragen zijn inmiddels per mail verstuurd. Als daar antwoord op is, wordt dit artikel aangevuld.

Door Piet Bakker, bron: vragen aan B&W Oostzaan, contact Annemarie van Duijnhoven en Evean. Foto: Evean.