De gemeente Oostzaan geeft geen subsidie meer voor de Inloop bij De Lishof. Met ingang van januari 2024 stopt de inloop die op woensdag en zondagen werd georganiseerd. De gemeenteraad heeft hier unaniem mee ingestemd bij het vaststellen van de begroting voor 2024 waar geen post voor de opvang was gereserveerd.

B&W van Oostzaan zegt in het persbericht het jammer te vinden dat de Inloop De Lishof moet stoppen “omdat zij deze activiteit waardevol vinden”. Zowel het college als de raad erkennen de betekenis van de Inloop De Lishof voor de deelnemers, maar geld is er niet voor.

De afgelopen drie jaar heeft de gemeente Oostzaan financiële steun gegeven. Maar de kosten zijn flink gestegen in vergelijking met de eerste aanvraag in september 2020, “de subsidie die beschikbaar is, is niet meer voldoende. Hierdoor heeft de gemeente Oostzaan deze moeilijke keuze moeten maken.”

Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november zei wethouder Eelco Taams (PvdA) dat er voldoende alternatieven voor de ‘inlopers’ waren. Ze zouden in aanmerking kunnen komen voor dagbesteding bij de Lishof, gebruik kunnen maken van voorzieningen van WelzijnWonenPlus (het Sociaal Plein), de Grote Kerk of de Bres.

Eerder dit jaar gaf Evean al aan dat voor de inloop in 2024-2026 een subsidieaanvraag is gedaan bij de gemeente Oostzaan. Evean dacht in juli 2023 een terugkoppeling te krijgen, maar die bestaat dus uit een afwijzing een paar maanden later.

Door Piet Bakker. Bronnen: persbericht Oostzaan, raadsvergadering Oostzaan, eerdere berichtgeving op De Orkaan. Foto De Orkaan.