Digitaal meedenken met Provincie over stationsgebied Krommenie/Assendelft

Vanaf 25 september is het afgelopen met 1,5 meter en mag er veel meer in het echie. De Provincie Noord-Holland blijft lekker digitaal denken:

Op dinsdag 28 september is er een digitale meedenk-avond over de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft.

Het is één van de maatregelen die bedoeld is om de periode tussen nu en de realisatie van de A8-A9 te overbruggen door maatregelen te nemen waarmee de leefbaarheid in Krommenie wordt verbeterd:

“Het doel van de herinrichting is om van het stationsgebied een aantrekkelijk en veilig bereikbaar gebied te maken en hiermee de leefbaarheid rondom de N203 te verbeteren.”

Het gaat over de herinrichting van het oude busstation en het toevoegen van bomen en groen langs de N203. “Ook wordt er gekeken naar het verbeteren van de sociale veiligheid bij het stationsgebied, bijvoorbeeld door betere verlichting. “

Er wordt meegedacht en gebrainstormd over de thema’s veiligheid, vergroening en verkeer.

Wie wil meedenken moet mailen naar A8-A9@noord-holland.nl. Vermeld hoe je heet, je postcode, je leeftijd (?), waarover je wil denken (welk thema) en hoe je “gebruik maakt van het stationsgebied (bv. als OV-reiziger, omwonende of weggebruiker)”.

“Bij zeer veel aanmeldingen wordt een goede afspiegeling van de omgeving gemaakt”. De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

“Na de meedenk-avond worden er 3 ontwerpen uitgewerkt voor het gebied. De opbrengst van de avond wordt daarin verwerkt. De 3 ontwerpen worden in het najaar gepresenteerd op de website van de provincie. Ook hierop kunnen belangstellenden reageren, ook als zij niet hebben deelgenomen aan de meedenk-avond. Gedeputeerde Staten besluiten vervolgens over welk ontwerp wordt uitgevoerd.” 

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Kees de Wildt

  Op 20 maart 2021 kreeg ik van een deelnemer aan een Webinar over het Mobiliteitsplan Zaanstad-Noord de vraag of ik een oplossingsmogelijkheid, betreffende de verkeersproblematiek op N203-traject Krommenie/ Assendelft, ter kennis wilde brengen aan de heer Bunschoten van “MaakNoord”.
  Dus ik stuurde dat uitgewerkte plan (wat ook bij de Provincie bekend is) hem toe en kreeg van de heer van der Kolk (gemeente Zaanstad) het volgende antwoord.
  Dank voor uw reactie. Uw uitgebreide inhoudelijke inbreng wordt erg op prijs gesteld en nemen wij mee in de verdere uitwerking van de plannen. Aangegeven is dat we voor de zomer terugkomen met dit plan.
  De komende tijd werken we de verschillende maatregelen verder uit waarbij we alles gehoord hebbende een standpunt moeten innemen of en hoe we met een maatregel verder gaan, om dat standpunt vervolgens (tegen de zomer) met inwoners te bespreken.
  Nogmaals dank voor uw reactie en we zien u tegen de zomer graag terug bij het vervolg. Nu loopt de zomer al aardig op zijn einde maar ik heb nog niets gehoord. Niet dat ik gepensioneerde (niet Zaanse inwoner) ook maar enig belang heb, maar als je iets toezegt dan moet je die toezegging ook bewaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *