De eerste voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en herbouw van de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer beginnen eind februari 2022.

Voor iedereen die meer wil weten over de werkzaamheden, planning, bouw en de gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid in de omgeving, organiseert de provincie Noord-Holland op 10 februari 2022 een digitale informatiebijeenkomst (hier inschrijven).

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het bouwen van de tijdelijke Zaanbrug verleend, de sloop begint dit jaar, de nieuwbouw moet in 2023 zijn afgerond.

Deze week kwam er ook een uitspraak van de Raad van State over een procedure die was aangespannen door Harrie van der Laan en Jan Boer (POV Zaanstad en Wormerland) tegen de gemeente Wormerland vanwege – aldus de POV-leden – het ten onrechte geheim maken door B&W van Wormerland van een brief over de bouw van de Zaanbrug. Volgens Boer en Van der Laan traden B&W daarmee buiten hun bevoegdheden. Daar was de Raad van State het niet mee eens. Zij oordeelde in het voordeel van de gemeente Wormerland.

Foto boven: plek van de nieuwe Zaanbrug, gezien vanaf de Zaanweg, aan de overkant de Lassiestraat in Wormer.

Lees hier alles over de Zaanbrug.