Dit wordt het nieuws in 2021 (4): Busbrug

De beslissing om Busbrug De Binding 24/7 open te stellen is al genomen. In 2021 staan de plannen voor de aanpassing van De Glazenmaker en De Wildeman in Westerkoog op de agenda.

Die rondweg krijgt een adviessnelheid van 30 km (maar een maximumsnelheid van 50 km). Vergunningen worden dit jaar aangevraagd. In Westerkoog is al aangekondigd dat bezwaar gemaakt zal worden tegen die plannen en desnoods naar de rechter wordt gestapt.

Zaanstad heeft de planning aangepast, niet 2021 wordt het jaar waarin de busbrug 24/7 open gaat, en of het in 2022 lukt, is zelfs de vraag. In dat jaar wordt ‘gestart’ met het werk aan de rondweg:

“Als alle vergunningen zijn ontvangen, wordt een aannemer gezocht om de werkzaamheden uit te voeren. De verwachting is dat in 2022 gestart kan worden met het aanpassen van de rondweg. Als de herinrichting klaar is, kan de busbrug opengesteld worden.”

Over de snelheid op de rondweg – die 12.000 ‘verkeersbewegingen’ per etmaal zou moeten verwerken – is een hevige strijd gevoerd. Een raadsmeerderheid was eigenlijk voor een maximumsnelheid van 30 maar ging toch akkoord met 50.

Een maximum van 50 km binnen de bebouwde kom, staat sterk ter discussie, de rijksoverheid neigt naar 30. Ook verkeersdeskundige Adriaan Walraad die eerder Zaanstad adviseerde aan 50 km op het laatste stuk Westzijde vast te houden betoont zich nu voorstander van 30 km.

Voor het project moeten ook 70 bomen (‘een aantal‘ volgens Zaanstad) gekapt worden. Volgens de gemeente wordt in de plannen de verkeersveiligheid verbeterd.

Lees hier ons dossier over Busbrug De Binding.

Deel dit artikel:

22 reacties

 • Jan Schoen

  Wat is er nou toch zo moeilijk aan het invoeren van een maximum snelheid van 30 km. per uur in de stad? Waarom altijd zo’n laf compromis van adviessnelheid? In de Finse hoofdstad Helsinki is 30 kilometer per uur al lang ingevoerd. Stond het verkeer er in de jaren 60 en 70 nog bekend als heel onveilig, door de nieuwe maximumsnelheid en strenge handhaving is dat helemaal omgekeerd. Vorig jaar kwamen in Helsinki maar drie mensen om in het verkeer, en waren er zelfs helemaal geen slachtoffers onder fietsers en voetgangers.

  • Karin Singeling

   Ik rij er steevast 30 km per uur. Misschien een idee om een oproep aan iedereen te doen om er max. 30 te rijden!

   • Adri Prins

    In deze digitale computergestuurde tijd kan je eventueel ook als afdoende maatregel automatisch bediende gemene drempel-constructies plaatsen. De Politie, Ambulance en Brandweer moeten natuurlijk een lasergestuurde neutralisatie ingebouwd hebben.

 • Peter Hartog

  Het is spijtig te moeten constateren dat de beleidsmakers in Zaanstad er niet aan willen dat 30 km/uur voor fietsers aanzienlijk veiliger is. Nu de Weverstraat in Krommenie er weer goed uitziet, scheuren de (vracht)auto’s weer lekker(!) door de straat. Ondanks de gekleurde fietspaden zien we weer zware opleggers kwetsbare fietsers rakelings passeren. Naast veiligheid is er nog een pluspunt te behalen – en wel het behoud van onze pas vernieuwde straat!

 • Jan van Beek

  In België is de hele gemeente Brussel vorige maand een 30 kilometer zone geworden ! Zo gek zijn die Belgen dus nog niet . De gemeente Zaanstad kan hier nog wat van leren .
  30 km is ook nog beter voor de fundering van de zaanse huizen !

 • Piet Davon

  30 km/uur voor deze weg zou ook volkomen logisch zijn. Helaas wordt de weg nu verder verbreed en kunnen de auto’s straks nog beter met 80 km/uur door een woonwijk rijden. Handhaven wordt nu al nooit gedaan en zal straks vast ook niet gebeuren (en geloof mij, minstens 30% rijdt nu al harder dan 50 km/uur over de rondweg). Waarschijnlijk goed voor de doorstroming (lees auto). Bewoners, leefbaarheid, geluidsoverlast en verkeersveiligheid staan in Zaanstad jammer genoeg onder aan het prioriteiten lijstje. Wederom een gemiste kans. Waar andere gemeentes de kans pakken om steeds groener te worden, worden wij in Zaanstad steeds grijzer.

 • Bert Versteeg

  Overdag valt het gedrag van weggebruikers nog wel mee maar `s avonds en `s nachts wordt er op de Binding waar ik vlakbij woon soms erg hard gereden, ik vermoed dat er snelheden van 80 tot 100 km/u ( en misschien wel hoger) worden gehaald.
  Op de rondweg zelf kan het soms ook link zijn zeker als je als fietser nog even snel vlak voor een verkeersheuveltje wordt ingehaald. Het gebeurd ook dat automobilisten gewoon die heuveltjes aan de verkeerde kant passeren.
  Als de Binding straks permanent open gaat, iets waar ik niet op tegen ben, zullen de politie en handhaving streng moeten gaan controleren op snelheid en asociaal rijgedrag.

  • Wendy Kind

   Op de busbrug (dat hele korte stukje tussen twee rotondes met nog een behoorlijke klim ook) snelheden van meer dan 100 kilometer per uur? U meent dit? Zullen we de discussie eerlijk houden?

   • Bert Versteeg

    Wendy, het is de waarheid en ik weet bijna zeker dat er soms harder wordt gereden dan 100 km/u, zeker door sommige motorrijders die de Binding blijkbaar een uitdaging vinden.

 • Henk Brunt

  Als de 30 km gerealiseerd is zullen de paar tegen standers weer iets anders verzinnen om hum zin te krijgen. Niet de democratische meerderheid beslist maar de kleine groep die niets met democratie te maken heeft.

  • Piet Davon

   Tegenstanders? En welke meerderheid? Voor wie zijn de voordelen en wie draagt de lasten? Wie heeft er in dit dossier recht van spreken. Mensen die bewust ergens zijn gaan wonen waar een slechte ontsluiting is en nu de last van de oplossing bij de bewoners van een andere wijk willen leggen? Voorbijgangers die voor zijn om zo af en toe een paar minuten te winnen? Of bewoners van een wijk die dag en nacht geconfronteerd worden met een enorme toename van autoverkeer en de daarbij horende problemen, zoals geluidsoverlast, verlies van woongenot, stank, gezondheidsproblemen en verkeeronveiligheid.

   • Henk Thesing

    IK sluit mij aan bij Piet Davon.
    Bewoners van Westerwatering moeten niet klagen over de bewoners van Westerkoog.
    Bewoners van Westerwatering moeten klagen bij de Gemeente.
    De Gemeente is verantwoordelijk voor een goede ontsluiting van Westerwatering.
    Maar die ontsluiting is niet door de wijk Westerkoog.
    Dus alle bewoners van Westerwatering morgen naar het Gemeentehuis en protesteren.Succes.

    • Jaap van Velzen

     Dacht dat dit wel de bedoeling was. Duurt ws wel weer een ietsje langer, maar eens gaat bij mij de vlag uit. Jammer dat ik er wel al 31 jaar voor heb moeten wachten.

     • Erik Esteie

      Vraagjes aan een ieder die ooit in de westerwatering/westerkoog(havezathe is gaan wonen

      Was u bekend met de ontsluiting van de wijken en de verkeers problemen die er bij horen toen u in deze wijken ging wonen?

      Zo ja, waarom bent u er dan gaan wonen?

      Zo nee, gaat u altijd zwemmen en dan achteraf zeuren dat water nat is?

      Ik word zo moe van bewoners die maar blijven wijzen naar de gemeente terwijl iedereen willens en wetens daar is gaan wonen terwijl er een spoorlijn in de weg ligt om op bezoek te gaan bij tante Bep aan de andere kant.

      Vraag aan de fietsers/brommerrijders, waarom hoor ik jullie nooit?

      Is dat misschien omdat jullie geen auto hebben?

      Ik weet(denk te weten) het antwoord wel op mijn laatste twee vragen en zal het mogelijke/waarschijnlijke antwoord voor me houden…

      Stop dus met zeuren en wijzen naar de gemeente of anderen en begin eens te wijzen naar jezelf, niemand heeft je gedwongen om aan de andere kant van het spoor te gaan wonen, punt

 • Jonathan Romans

  Ik vind het behoorlijk (en veel te) makkelijk om de zwarte piet hier bij de Gemeente en de bewoners van westerwatering neer te leggen. De wijken westerkoog en westerwatering dienen door een noord-zuidverbinding te worden verbonden. De huidige situatie slaat nergens op.

  Dat mensen als dhr. Davon nog steeds vasthouden aan het dichthouden van de busbrug is onbegrijpelijk en betreft een onhoudbare positie. De oplossing is een ontheffingssysteem voor de bewoners van de wijken ten westen van het spoor. Daar is iedereen mee geholpen. De huidige groep actievoerders zijn niet constructieve roeptoeters die het komen tot een voor iedereen haalbaar alternatief in de weg staan.

  • Piet Davon

   Beste Jonathan, ik ben helemaal voor het dichthouden van de busbrug. Ik ben tegen een doorgaande noord zuid verbinding voor al het doorgaande auto- en vrachtverkeer door de wijk. Een 30 km/uur weg en een ontheffingssysteem zijn volgens mij prima oplossingen. Alleen zet de gemeente daar niet op in en deze wil een tweede provinciale weg creëren dwars door een woonwijk. Daar ben ik op tegen. Volgens mij zijn wij het over helder ontheffingssysteem zo eens en kunnen beide wijken vlot verder en kan het dossier gesloten worden.

 • Rob Wolvers

  De busbrug is gewoon open. De hele dag door. Stap op de fiets, in de benenwagen of in de bus en je kunt er de hele dag gebruik van maken. Westerwatering is ontsloten met een vierbaansautoweg en langs 10 kanten kun je de wijk te voet of per fiets in.

  Busbrug 24 uur per dag open voor motorvoertuigen en 12.000 daarvan extra per etmaal door Westerkoog? Dan niet achteraf klagen dat het fietsgebruik in Westerkoog drastisch afneemt. Die rondweg is helemaal niet geschikt voor zoveel extra gemotoriseerd verkeer en dat zal ongetwijfeld ten koste gaan van andere vervoersvormen. De rondweg is nu al geen pretje om te fietsen en dat zal er niet beter op worden.

  Alle fietsers in een auto, kan natuurlijk ook, maar dan sta ja vanaf je voordeur al in de file en is die rondweg helemaal geen doorkomen meer aan.

  • Erik Esteie

   Beste Rob

   Precies, je kunt nu op vele manieren gebruik maken van de busbrug 😉

   Het open stellen voor het autoverkeer van de busbrug lost niets op, men moet nog steeds van west naar oost om ergens te komen, tenminste, als men per auto wil reizen…

   Ik wil nog wel even wat kolen op het vuur gooien en de stelling poneren dat de busbrug open gemaakt moet worden, voor auto’s 😉 Omdat ik vind dat al die auto’s niet via de houtveldweg de westerwatering zouden moeten kunnen verlaten omdat zij dan mijn woon plezier vergallen als al dit auto verkeer over de Den Uylbrug moet reizen.(iets met verkeers overlast, geluid, fijnstof, enz)

   Laat al dat auto verkeer alsjeblieft via de busbrug reizen om naar de A8 te gaan, dan heb ik daar verder geen last van en dan hoeft de Thorbeckeweg ook niet aangepast worden.

   Tip, als men niet naar de Coentunnel wil dan kan men altijd nog naar de Velsertunnel/Wijkertunnel gaan.

 • Ik vraag mij nog steeds af, waarom het einde van de houtveldweg niet wordt doorgetrokken parallel aan de hoogspanningsmasten welke nu dood loopt.Volgens mij was deze weg oorspronkelijk bedoeld als ontsluitingsweg
  met een 90 graden bocht richting de weg naar Westzaan cq. Velsertunnelt. en de Coentunnelweg is dit en geweldige goedkope oplossing.Dus de busbrug voor de bus,politie,brandweer en het langzame verkeer.
  Maar ja waarschijnlijk 2 problemen’ er broeden 4 vogels zonder vleugel en de bewoners aan de buitenkant willen hun uitzicht op de rietkraag niet kwijt, ondanks dat m.i. de weg 75 meter verder kan komen te liggen en eventueel voorzien kan worden van een geluidsscherm.
  Vraag: Wie heeft er dan nog last ? Altijd 10 keer beter dan dwars door een woonwijk.

  • Piet Davon

   Willem, dat is ook de beste, goedkoopte, meest eenvoudige en simpelste oplossing. Helaas is 25 jaar geleden een hobby club opgericht “Ongeschonden Behoud Westzijderveld”. En die hebben er in 1986 voor gezorgd dat dit niet doorgegaan is. Gevolg miljoenen schade, jarenlange discussies, fijnstof overlast en onveilige situaties. M.a.w. bedankt.

   Maar gezien de belangen en de groei van het aantal bewoners is dit in mijn optiek best een optie die onderzocht kan worden. Zie bijvoorbeeld de verbreding van de A27 bij Utrecht, ook daar wordt de afweging gemaakt tussen natuur en een betere verbinding. Het simpelst is misschien het verbreden en doortrekken van fietspad. Minimale hoeveelheid werk en minimale aantasting van de natuur.

   • Bert Versteeg

    Piet, 2021 – 1986 = 35 jaar.

    Ik heb ook altijd gezegd dat de plannen voor de weg buitenom weer van stal gehaald moeten worden.
    Het oorspronkelijke plan was in eerste instantie ook de weg buitenom in combinatie met de weg binnendoor, de huidige binding.
    Dat mooie plan is inderdaad toendertijd om zeep geholpen door een paar jongen van een aparte vogelsoort, uilskuikens, die een paar rietkragen en eenden belangrijker vonden dan het woongenot van mensen.
    Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat de hoofdschuldige van de problemen de gemeente zelf is. In bijna geen enkele andere gemeente zijn de plannen voor stadsuitbreiding zo amateuristisch opgesteld als in Zaanstad.
    De normale werkwijze is dat er eerst een verkeersplan wordt gemaakt en uitgevoerd en pas dan worden er woningen gebouwd.

 • Peter Moerland

  Alvast voor de rubriek ‘Dit wordt het nieuws in 2021 tm 2024’:
  “De beslissing om Busbrug De Binding 24/7 open te stellen is genomen. In 2021 stonden de plannen voor de aanpassing van De Glazenmaker en De Wildeman in Westerkoog op de agenda. Uiteindelijk verwachten we uiterlijk 2024, tijdens het veertigjarig jubileum van de busbrug, deze oeververbinding feestelijk voor al het autoverkeer 24/7 te kunnen openen”.

  Een besluit wat qua zorgvuldigheid op de eerste plaats van zorgvuldig tot stand gekomen besluiten staat, zullen we maar zeggen.

  Al hoorde ik laatst dat er een nog zorgvuldiger besluit in behandeling is, aansluiting A8 -A9, maar die hoort op een andere lijst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *