Rondweg Westerkoog blijft 50 km (30 km advies)

D66-raadslid Jan de Vries ging ‘schoorvoetend’ akkoord met 50 km als maximumsnelheid op De Wildeman en De Glazenmaker als de busbrug 24 uur per dag open gaat. Hij had liever 30 km max gezien in plaats van een adviessnelheid van 30 km.

Maar eigenlijk had De Vries iets anders willen zeggen, dat hij “met grote tegenzin” akkoord ging (maar dat zei hij dan maar niet, en dus toch wel).

Romkje Mathkor (GroenLinks) en Hans Kuyper (ROSA) sloten zich aan bij De Vries. Het was niet gelukt een raadsmeerderheid voor een maximum van 30 te krijgen. Kuyper hoopte op ‘Den Haag’ want daar wordt immers een plan voorbereid om 30 overal in de bebouwde kom als maximum in te stellen.

Ook PvdA en CDA waren wel voor 30 km max, maar alleen als die maatregel door het kabinet werd opgelegd, nu gingen de akkoord met 50 km en met de toezegging van wethouder Gerard Slegers de zaak op hoger niveau te bepleiten, Geert Rijken (PvdA) trok daarop een motie waarin daarom gevraagd werd, in.

‘Een drama’

SP, Lokaal Zaans en de Partij voor de Dieren waren ook tegen. Melchior Mattens van de PvdD noemde de kap van 70 bomen om de doorgaande wegen te verbreden “een drama voor de wijk, Zaans Groen huilt”.

Marianne de Boer van LZ vond de toezegging om onderzoek te doen naar een ‘derde ontsluiting’ van Westerwatering, bijvoorbeeld door een tunnel bij de Vincent van Goghweg, niet genoeg: “eerst zien, dan geloven”.

De SP zag een verkeerschaos voor de wijk, Roland van Braam voorspelde 12.000 gemotoriseerde verkeersbewegingen door de woonwijk. In andere bijdragen werden cijfers van 800 à 1000 auto’s per uur genoemd die uit verkeersonderzoeken zouden blijken.

“Dat is elke 3 seconden een auto, dat kan toch helemaal niet” meende DZ’s Jos Kerkhoven, daarmee de prognoses in twijfel trekkend. Maar hoeveel verkeer daadwerkelijk over de brug en door de wijk gaan, blijft gissen. In Westerwatering wordt nog flink gebouwd. GroenLinks wilde gaan ‘monitoren’ maar welke consequentie dat zou hebben bleef duister.

Geen weg binnendoor

De meeste amendementen en moties werden ingetrokken of verworpen, afgezien van het onderzoek naar een derde ontsluitingsweg. Het amendement om “De rondweg Westerkoog in te richten als 30 km gebied ten behoeve van de 24 uurs openstelling van de busbrug” kreeg alleen steun van D66, GL, ROSA en de PvdD. De eerste drie partijen gingen dus later wel akkoord met 30 km als adviessnelheid.

Alleen LZ en SP waren ervoor om onderzoek te doen naar het alternatief van een weg binnendoor, de Westerkoogweg. De PVV en POV waren de enige die een rondweg met aparte fietspaden wilden.

De VVD betoonde zich hard-core voorstander: “die busbrug had 30 jaar geleden als open gemoeten” aldus raadslid Tjeerd Rienstra.

Geluidsoverlast

Het uitwerken van het plan kost € 2 miljoen. Belangrijke randvoorwaarde voor openstelling is een herinrichting van de verkeerssituatie op de rondweg (Glazenmaker en Wildeman) zijn volgens Zaanstad

“het treffen van maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan. Openstelling dient namelijk te gebeuren binnen de randvoorwaarden verkeersveiligheid en leefbaarheid.”

Maar het college kon niet verhullen dat het plan in Westerkoog weinig steun kreeg:

“Dit ontwerp is in twee avonden aan alle bewoners van Westerkoog voorgelegd. Op basis van deze avonden ontvingen wij veel reacties. De meesten hebben bedenkingen bij het gepresenteerde ontwerp.”

Lees meer over Busbrug De Binding (geinige naam)

Deel dit artikel:

37 reacties

 • Piet Davon

  Ik kan niet anders zeggen dan schandalig. De bewoners en het groen worden opgeofferd aan de auto’s. De linkse partijen laten het hier liggen. Waar is Groen Links. Heb ik nog opgestemd, jeetje wat een spijt. De lokale afdeling geeft niks om groen en milieunormen.

  De gemeente Zaanstad zou een voorbeeld moeten nemen aan Rotterdam “30 wordt de nieuwe snelheidsnorm” dat is pas beleid. In Zaanstad lopen wij als provincialen helaas 15 jaar achter en gaan eerst eens informeren bij het rijk. Wordt wakker het is al de nieuwe norm.

  Helaas wonen wij in de meest grijze gemeente van Nederland en de enige die het een goed idee vindt een doorgaande weg door een woonwijk aan te leggen. Want dat is goed voor…. Niet voor het groen en de bewoners in ieder geval. En daarnaast vind de gemeenteraad het geen enkel probleem om voor auto’s 70 bomen te kappen. Je zou toch maar 30 seconden langer in een woonwijk moeten rondrijden.

  Auto’s op 1 t/m 10. Belangen burgers en gezondheid risico, verkeersomgelukken, overlast ergens op plek 35. Nare smaak van in mijn mond. Een dringende reden om dit überhaupt te doen, kan ik eigenlijk ook niet bedenken. Het belang van een kleine groep automobilisten weegt in Zaanstad op tegen de gezondheid van de burgers en overstekende kinderen. Jammer en teleurstellend.

  Plan wat bijna door alle bewoners van Westerkoog wordt afgekeurd, wordt gewoon bot uitgevoerd. Begrijp ik ook niet.

  Nb: de VVD is al 30 jaar ideeëloos.

  • Jan de laat

   Ik snap uw teleurstelling die voel ik ook. We hebben als GroenLinks een amendement ingediend samen met rosa en D66 om de rondweg 30 km te maken. Deze heeft het zoals u kunt lezen niet gehaald. Ontzettend teleurstellend omdat het een weg is waar veel fietsers en kinderen gebruik van maken.

   Ps. GroenLinks heeft 3 zetels in een raad van 39- of we zorgen ervoor dat we 7 keer zoveel meer stemmen krijgen of we zorgen dat partijen zoals vvd , pvda, cda, POV afstappen van de 50, minder redeneren vanuit de auto en kiezen voor 30 km als standaard in Zaanstad. Net zoals Rotterdam, Haarlem en meer steden voor ons . Daarvoor zullen we ons blijven inzetten!

   • De Orkaan

    De vraag die na het bijwonen van de vergadering (zie link onder) uiteraard rees is waarom GroenLinks, ROSA en D66 dan niet tegen het raadsvoorstel stemden. Voor wie het terug wil kijken:

    https://zaanstad.raadsinformatie.nl/vergadering/664032/Raadsvergadering%2026-11-2020

    • Piet Davon

     Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Wat is er voor GroenLinks zo belangrijk dat de busbrug in de spits geopend en zelfs 70 bomen gekapt mogen worden om vervolgens de bewoners te overspoelen met geluidshinder en uitlaatgassen. Alleen een amendement indienen voelt als makkelijk en niet voldoende voor zo’n groene partij.

    • Jan de laat

     Het raadsvoorstel ging niet over het al dan niet openen van de busbrug – dat besluit is al genomen en daar zijn we tegen en altijd tegen geweest. Het voorstel ging over het verbeteren van de rondweg – wat sowieso nodig is. Tegenstemmen had niks aan het openstellen van de brug veranderd. Ik kon vanwege het hebben van corona helaas de vergadering niet bijwonen. Ik denk dat we in de beraden en de raadsvergadering ons standpunt duidelijk hebben verwoord en waarvan de orkaan goed verslag heeft gedaan.

     • De Orkaan

      Dank Jan, terugkijken dus! Het was een fascinerende vergadering.

      Afstemmen van het plan voor de voorgestelde herinrichting van de rondweg had het college terug naar de tekentafel gestuurd met de opdracht die 30 km max erin op te nemen. Wie de vergadering volgde kreeg ook de indruk dat daar een groot deel van de raad voor was (dat is ook de achtergrond van onze reactie, niet omdat we ergens voor of tegen zijn maar omdat dat de teneur van de vergadering was en het vervolgens de andere kant opging).

      Het voorstel om dan Slegers naar Den Haag te sturen met de vraag of zij die 30 in kunnen voeren roept natuurlijk de vraag op: als je dat zo graag wilt, waarom doe je dat zelf dan niet?

     • Piet Davon

      OK Jan, dat wist niet. Bedankt voor je antwoord. Natuurlijk nog steeds niet eens met het kappen van de bomen. Maar goed.

     • Jan de laat

      Hoi Piet

      @piet Dat kan je natuurlijk niet weten en doet aan het besluit niets af – ik snap je frustratie ook over de bomen en kom graag als het weer kan door de buurt om het een en ander door te nemen. Als dat mag. En @orkaan ik ben het met jullie eens als 30 de norm is dan moeten we daar in de praktijk de norm van maken. Daar wordt elke straat veiliger en leefbaarder van!

   • Agnes Nobel

    GL: gedraag u niet als Calimero! Zeggen dat GL maar drie zetels heeft is geen excuus. De meeste partijen hebben maar 3-4 zetels, geen enkele partij meer. Dit is de 2e keer dat GL ‘een grote meloen heeft doorgeslikt’ omdat het nu eenmaal en coalitieakkoord betreft. De eerste keer was begin 2000 toen GL tegen openstelling busbrug was, maar in een coalitie stapte die hem open wilde. In het coalitieakkoord staat echter niets over inrichting rondweg, alleen ‘onderzoek openstelling busbrug’. De bevindingen van het onderzoeksbureau, in opdracht van de gemeente gemaakt, is door iedereen volledig genegeerd. Hierin staat dat er 4000 mvt/uur in de 4 spitsuren over de brug gaat en dat in 2027, vanwege het toegenomen verkeer, de maximale druk op de rondweg bereikt is. Er gaan al 8000 mvt door onze WOONwijk. Geloof wethouder Slegers niet als hij zegt dat er aanpassingen komen als de veiligheid en leefbaarheid in het geding komen.
    Ervaringen in 30 jaar ‘drama de busbrug’ heeft geleerd dat toezeggingen niets waard zijn.
    Bovendien heeft de Prinsenstichting se wens uitgesproken uit te willen breiden en komt er nieuwbouw op de plek waar nu nog een (verdiepte) weg binnendoor kan komen. Groen Links: ga u schamen en verbaas u niet als u minder kiezers krijgt. Of ga, net als Calimero, eerlijk en oprecht door het leven.

  • M.Pool

   Ach, ben in 76 komen wonen in Westerkoog, toen was er al sprake van een weg binnendoor, later kwam de busbrug, en nu 44 jaar later nog geen besluit, ik zal denk ik niet meer meemaken dat de brug permanent open gaat ( de discussie duurt nog wel ff voort ) en de bomen, die verdwijnen wel in die achterlijke bio centrale.

 • Tjerk Maij

  Zaanstad waar zijn jullie mee bezig! Bomen, die zo nodig zijn voor ons milieu, kappen om de weg te verbreden en 50 km op de rondweg, dat is toch waanzin, denk toch na, maak een verdiepte weg rechtdoor Westerkoog dan is iedereen blij! En ik ben het ook eens met Robert van Tellingen, de rondweg is nooit bedoeld geweest voor auto’s in de spits … Ik ben overigens niet tegen de opening van de Busburg maar wil wel de juiste oplossing.

 • Jaap Groothoofd

  Gaan ze van de rondweg dan eenrichtingsverkeer maken of dat ook niet?

 • Jaap Meeuwsen

  2 miljoen om de busbrug open te stellen ? Doe eens normaal.
  Maatregelen tegen geluidsoverlast ? De hele weg voorzien van
  lelijke geluidsschermen ?
  Hoe moeilijk kan het zijn om er een 30 km zone van te maken ?
  Is allemaal wat met deze rare gemeente.
  De bevolking telt wederom niet mee.

 • Anna de Groot

  De SP stelde tijdens de begrotingsbehandeling van een paar weken geleden al voor om de € 2 miljoen niet uit het investeringsfonds te halen, maar te bewaren voor een onderzoek naar een andere, betere oplossing. Dat had bijvoorbeeld een een tunnel naar de Vincent van Goghweg kunnen zijn. Als de meerderheid van de gemeenteraad vóór dit voorstel had gestemd, was de busbrug in de spitsen niet opengegaan en had de kostbare en nutteloze wegopbrekings- en kapoperatie in Westerkoog niet door hoeven gaan. Het is maar waarvoor je kiest …………..

  • Gert Jan Negrijn

   Welke doemdenker komt met 8.ooo tot 12.000 auto’s per etmaal over de busbrug.
   Bij 12.000 zijn dat er 500 per uur dat is 8 en een beetje auto per uur. Dus ook tussen 22.00 en 07.00 uur.
   Dit is een gospe. Ik woon tegenover de busbrug in Westerwatering en heb aardig zicht op de situatie.
   Mag toch aannemen dat er in het verleden een verkeerstelling is gedaan, zoniet meerderen. In dit hoofdpijn dossier.

   Waarom geen 30 km zone invoeren. Wellicht is dan ook verbreding van de weg niet nodig en kan het kappen van bomen overbodig zijn.

   En graag zo snel mogelijk de busbrug open 24/7. Het heeft lang genoeg geduurd.

 • Ed Visser

  Herdenkingsplek Busbrug meegenomen bij herinrichting!
  De Busbrug-rondweg met 50 km door Westerkoog open is een brug te ver, de Busbrug open en rechtdoor was ooit de afspraak, en zo zou het moeten worden! Een gemeente die voor auto’s zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht. De auto krijgt in een tijd dat deze op veel plaatsen wordt teruggedrongen in Zaanstad ruim baan. De fietsers, waaronder veel kinderen, zijn de toekomstige slachtoffers, een herdenkingsplek voor kaarsjes, bloemen en foto’s zou meteen opgenomen moeten worden in de herinrichting van de rondweg, in de twee (2) miljoen euro hiervoor uitgetrokken zal daar vast wat geld voor beschikbaar zijn. Als er ongelukken hebben plaats gevonden dan weten wij al hoe de reactie van de bestuurders en de Burgemeester zal klinken: ”We leven mee met de nabestaanden, doen een plas, en alles blijft zoals het was”.

 • Jetze van der linden

  Als verkeerskundige (HBO vervoersmanagement) vraag ik mij af of de raad een verkeerskundige om advies heeft gevraagd. Waarom kijkt de raad niet hoe andere grote steden het hebben opgelost, zoals Stockholm, Praag en Moskou. Bij het c.s. Amsterdam ligt al de aansluiting voor een metrolijn naar Zaanstad. Gewoon onder de grond tot b.v. Uitgeest dan is er veel opgelost.

  • Agnes Nobel

   Er zijn uiteraard verkeerskundigen met dit plan bezig geweest. Ze menen de beste oplossingen te hebben of durven ze hun opdrachtgevers niet tegen te spreken? De verkeerskundige, die fietsers vanaf de Glazenmaker ter hoogte van de Total laat oversteken om hun weg te kunnen vervolgen, dacht vast ook goed bezig te zijn.

 • Marco Zandbergen

  De stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog blijft strijden tegen dit monsterlijke plan.
  12.000 auto’s per etmaal over een rondweg met 30 op- en afritten is waanzin.

  Maakt u zich ook zorgen over het lot van onze (nu nog) prachtige wijk en bent u ook tegen dit absurde plan wordt dan sympathisant van onze stichting en stuur een mail aan: veiligwesterkoog@gmail.com of wordt lid van onze facebookpagina: https:\\www.facebook.com/groups/2812394239039806 – Verkeersveilig en gezond westerkoog.

 • Rob Philips

  Ik woon vlak bij de busbrug en vind ook dat deze 24 uur open moet.
  Maar 50 per uur door deze wijk vind ik ook niet goed,ouderen en kinderen.
  Wacht al jaren op het moment suprême,te gek voor woorden dat deze brug,na jaren lange belofte,niet open is.

 • Kick van der Horst

  Bomen laten staan. Maximale snelheid 30 kilometer. Vooral bij het winkelcentrum en de scholen!!!!!
  En maak daar een stoplicht bij de zebra, er steken schoolgaande kinderen over.
  Geen eilandjes en wegversmallingen, wel een duidelijk fietspad zonder enge hoge randjes. En dat kan best met behoud van die bomen.
  Busbrug wel open, graag.
  Maar denk ook na over het ondertunnelen en doortrekken van de Van Goghweg om deze te ontlasten.
  In en buiten de spits regelmatig controleren op snelheid en veiligheid.(schooltijden)

 • Ron Drukker

  Ben namens het onderwijs betrokken geweest bij de inspraakavonden omtrent de busbrug. Waarom zat ik daar? Juist voor de kinderen die wonen in Westerkoog. Niet alleen voor de kinderen die de basisscholen bezoeken, maar ook die dagelijks richting het VO fietsen. Dat er zoveel kinderen in de wijk fietsen heeft er onder andere met te maken dat enkele jaren geleden de gemeente in samenspraak met de korfbal vereniging had besloten sporthal Sprong te verplaatsen naar de sportvelden. De scholen in westerkoog, in uren hele grote gebruikers werden in die tijd buitenspel gezet. De palen werden geslagen en toen pas werd onderwijs ingelicht. Dat deze kinderen nu nog maar 1 keer per week kunnen gymmen was denk ik niet belangrijk. Om onze leerlingen daar te krijgen moeten ze nu op de fiets naar school komen. Dat zijn extra verkeersbewegingen van fietsende kinderen vooral in de spitstijd. Daarvoor lieten we kinderen zoveel mogelijk lopend naar school komen. Lopend van school naar de sporthal kost ons 30 minuten heen en 30 minuten terug. Vandaar zoveel mogelijk op de fiets. Parkeren van fietsen rond de scholen is een groot probleem. Met afdeling verkeer ben ik al meer dan een jaar bezig om extra fietsenrekken te krijgen. Plaatsen uitgezocht en bepaald. Helaas moet nu een stukje gras verdwijnen. Dan denk je dat moet niet ingewikkeld worden. Afdeling groen moet nu schijnbaar beslissen waar het groen(gras) teruggeplaatst moet worden. Nu wachten we alweer bijna driekwart jaar. Hoe moeilijk kan het zijn. Vlak voor de zomer werden er 5 fietsenstandaards plotseling verwijderd en daarvoor kwam er een boom in de plaats. Mooi hoor ik u denken. Jazeker, maar niet als je bezig bent om fietsenstalling uitvreten breiden. De boom zou in het najaar verplaatst worden. Alles geregeld? Niet dus. De boom staat er nog. Hopelijk gaat dat ook zo met de bomen rond de rondweg. Houd hoop! Mijn frustratie even kwijt.

 • Paul van der Zedde

  Mij reactie van destijds richting gemeente waar ik overigensgeen antwoord op gekregen heb.
  “Op de Wildeman loopt de prognose in het onderzoeksrapport van Goudappel op tot 11.000 mvt/etmaal in 2030. Omgerekend is dat 1100mvt in het drukste uur en verder terugrekenend 18 auto’s per minuut; ofwel 3 tot 3,5 seconde een auto. Ten gevolge hiervan is het niet meer mogelijk op punten waar geen of een te smal middensteunpunt is een veilige oversteek te maken. Voor voetgangers geldt een gemiddelde snelheid van 1m/sec. Bij een rijbaan breedte van 8,00m zijn 8 seconden nodig plus 1 seconde om te beslissen of de oversteek gemaakt kan worden. Hetzelfde geldt voor afslaand fiets- en autoverkeer. Deze hebben onvoldoende hiaat in de tijd om de afslag te maken of om in te voegen.”

 • Bert Versteeg

  Het gaat om de veiligheid van de wijk en als daarvoor een aantal bomen moeten verdwijnen dan moet dat maar.
  Een eventuele verdiepte weg is absoluut geen oplossing want daarmee verminder je het aantal verwachte auto`s niet mee, integendeel dat zal juist toenemen.
  Heel veel mensen zouden erg blij zijn als de brug 24 uur per dag wordt geopend maar de route door Westerkoog zou dan alleen voor bestemmingsverkeer moeten zijn.
  In mijn optiek kan dat alleen worden gerealiseerd door een 3e ontsluiting en dan is de beste optie nog altijd de aloude weg buitenom Westerkoog.

 • André van Beveren

  Ik begrijp er helemaal niets meer van. Aan de hand van de reacties en korte delen van gesprekjes in de gemeenteraad krijg je de indruk dat er ook in de gemeenteraad een fors aantal raadsleden zijn die tegen het drukke verkeer in Westerkoog zijn. En dus tegen de 24-uurs openstelling.
  Waarom kan het dan zijn dat de overige leden het onzalige plan voor het 24 uur openstellen van de Busbrug eenvoudig er doorheen drukt?
  Het voelt zo verkeerd en ondemocratisch! Tegen de wens van bijna alle bewoners in Westerkoog doordrukken dat bomen en kinderen moeten wijken voor auto’s. Dat is pas een Gotspe.

  Meer en meer krijg ik de indruk dat het 24-uur openstellen van de Busbrug te maken heeft met het realiseren van de infrastructuur in een groter perspectief en daarom niet meer afgeschoten kan worden.

  Maar hoe zit het dan met het ooit door Provinciale Staten genomen besluit dat de brug niet permanent opening mag gaan, juist vanwege het veiligheids aspect.
  @Gert-Jan Negrijn: 12.000 autobewegingen zijn juist door een onderzoek van de gemeente vastgesteld als te verwachten. Ook een onafhankelijk onderzoek door Provinciale Staten wees in die richting. Dus ja, het wordt wel druk. En waarom moet die brug zo nodig 24 uur open? Om ’s avonds om 18.00 uur boodschappen te kunnen doen bij de Dekamarkt, die een beetje goedkoper is dan AH? Je kan na 19.00 uur gewoon over die brug hoor.

  Vanuit mijn woning in Westerkoog heb ik een goed zicht op het verkeer over de aanvoerweg naar de brug. Dagelijks gaan er nu al 8000 verkeersbewegingen richting Busbrug. Een ingenieursbureau heeft in opdracht van de gemeente berekend dat het aantal verkeersbewegingen in de spitsuren 1000 bewegingen extra per uur zal genereren over een paar jaar. Maar het is zoals elders ook gezegd: de Busbrug openstelling is een coalitie akkoord en dat is voor het college ‘heilig’, ondanks alle grote nadelen en tegen de wil en de zin van de bewoners.
  @Jetze van der Linden: Kan jij als verkeerskundige niet het stokje overnemen van Kees Rotteveel? Die heeft hier op de site van de Orkaan duidelijk blijk gegeven er geen snars van te begrijpen en dus verkeerde adviezen geeft aan de Gemeente Zaanstad.

  @Anna Groot: de spoorweg overgang in het verlengde van de Vincent van Goghweg is al voor het jaar 2000 diverse keren geopperd. Ook op verschillende niveaus besproken. Vanuit de gemeente naar de toenmalige wijkbesturen werd gemeld dat de Spoorwegen niet mee wilde werken want als er een nieuwe spoorwegovergang gerealiseerd zou worden, moest een andere overgang (Guisweg?) verdwijnen, want NS wilde niet meer risico’s lopen. Bovendien: NS is de eigenaar van de grond en als die de poot stijf houdt, kan niemand meer wat.

  Maar, de overgang in Westerwatering zou een hoop ander nadeel teniet doen. Het spoorviaduct nabij het Coentunnel viaduct is dan niet meer nodig, de rondweg in Westerkoog hoeft niet te worden aangepast en de Busbrug is dan voldoende gebruikt bij een beperkte openstelling. Want de wijk Westerwatering heeft bij een overweg of tunnel onder het spoor door dan zijn zuidelijke ontsluiting.

 • André Meester

  Ik denk dat vrijwel alles al gezegd is, maar ik mis één correctie en één alternatieve toekomstvisie:
  Correctie: er wordt gesproken over een kostenpost van 2 miljoen voor de aanpassing van de rondweg. Dat is niet juist. Het gaat uiteindelijk om een kostenpost van 5 miljoen, 3 miljoen was al eerder gereserveerd (gemeenteraad maart 2018) en daar komen dus deze 2 miljoen bovenop.
  Toekomstvisie: Ja, het lijkt me duidelijk dat de gemeente met het huidige scenario bezig is een N-Z verbinding te realiseren, waar ook de Vincent van Gogh ontsluiting geen enkele meerwaarde voor levert! Slegers was niet voor niets helemaal niet zo enthousiast voor dit plan! Het kwam hem nu wel uit om er in mee te gaan, maar die ontsluiting zal er echt ook nooit komen en hij weet dat – als vice voorzitter van de vervoersregio Amsterdam. Er zijn m.i. 2 serieuze oplossingen voor Zaanstad: (1) de spoorlijn onder de grond tussen Noordzeekanaal en Uitgeest of (2) het doortrekken van de Houtveldweg, naast het spoor dus, tot de aansluiting met de A8. Alle andere “oplossingen” zijn niet duurzaam.

 • André Meester

  Met natuurlijk nog de volgende kleine toevoeging: duurzaam zijn feitelijk alleen de oplossingen waarin niet de auto, maar openbaar vervoer en langzaam verkeer dominant worden in onze opvattingen over mobiliteit. Maar dat ligt nog wel erg van ons vandaan, gezien onze culturele en economische verslaving aan de heilige koe: de auto!

 • Rob Wolvers

  Utrecht 30, Eindhoven 30, Amsterdam 30, Rotterdam 30, Haarlem 30.

  En wat doet Zaanstad? Wachten op het Rijk en de wethouder om een boodschap sturen. Eigenlijk een beschamende vertoning. Temeer daar je bedenkt dat 140 landen dit jaar de Stockholmverklaring hebben ondertekend waarin onderstreept wordt dat 30 de maximum snelheid in bebouwde gebieden moet worden.

  Oslo en Helsinki hebben daar niet eens op gewacht, die zijn er al jaren mee bezig. Centrum autovrij en daaromheen 30. Daar is al 2 jaar geen fietser of voetganger meer verongelukt.

  Zolang in Zaanstad doorstroming voor de automobilist belangrijker is dan de veiligheid van fietsers en voetgangers zullen er nog heel wat slachtoffers vallen. Dat idee om al vast een gedenkteken bij de busbrug te plaatsen is zo gek nog niet.

 • Kees van Buren

  Wat maken sommige mensen zich toch druk. 12000 auto’s per etmaal. Yeah right. Zorg dat die brug 24/7 opengaat en maakt de maximumsnelheid 30km. Of wordt er dan weer een onderwerp gezocht waar tegen geprotesteerd gaa worden? Beste mensen maak je toch niet zo druk. Denk on je hart en get a life

 • Martin Röhling

  ik vind het kappen van bomen misdadig jegens alle bewoners in deze oorspronkelijk groene wijk. “Bloemwijk” heeft het ooit geheten toen ik hier kwam wonen.

  • Harry Steur

   Bloemwijk is aan de andere kant van Koog aan de Zaan, omdat de straten daar vernoemd zijn naar bloemen, zoals Leliestraat, Tulpstraat etc.

 • Er steken veel kinderen over tijdens de spits die naar school gaan,levensgevaarlijk dit idee!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *