De voortdurende burenruzie tussen Westerkoog en Westerwatering over het verkeer in Westerkoog blijft aanhouden. De Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog zal volgende week dinsdag in hoger beroep gaan bij de Raad van State tegen het Centrumplan Westerkoog.

Zaanstad wil bijna 120 woningen bouwen op de locatie van de voormalige sporthal De Sprong en buurtcentrum De Vuister. Hoewel de Stichting niet tegen de woningen op zich is, vindt ze dat Zaanstad onvoldoende aandacht besteedt aan de negatieve impact op de verkeersveiligheid.

‘Onrealistische Cijfers’

Het gaat volgens de bezwaarmakers niet alleen om de gevolgen van de centrumplannen, maar ook om andere gemeentelijke plannen die de verkeerssituatie in Westerkoog direct gaan raken zoals het openstellen van busbrug De Binding, het Guiswegproject en de rondweg Wildeman-Glazenmaker.

Zaanstad heeft de verwachte capaciteit van de rondweg in haar ontwerpen verlaagd van 15.000 naar 10.000 voertuigen per dag. De stichting vindt echter dat zelfs dit aangepaste aantal nog steeds te hoog gegrepen is. Ze wijzen op de voortdurende veranderingen en aanpassingen in de verkeersdruktecijfers, en interpreteren dit als een strategie van de gemeente om de statistieken beter te doen aansluiten bij hun eigen plannen en doelstellingen.

‘Als deze ontwikkelingen allemaal doorgaan zoals de gemeente nu heeft besloten, loopt er straks door de wijk Westerkoog een soort ‘Provinciale rondweg’ waar méér dan 12.000 auto’s per etmaal doorheen geperst moeten worden. Een onacceptabele ontwikkeling, vinden wij.’

Uitspraak Afwachten

De bouw zou volgens de planning in 2023 moeten beginnen, de eerste woningen moeten dan in 2025 worden opgeleverd. Maar Zaanstad wacht de uitspraak van de RvS af. Normaliter geeft een gemeente een ‘go’ voor de bouw voordat de uitspraak van de RvS er is, omdat ze in 9 van de 10 gevallen gelijk krijgen. Maar aangezien Zaanstad een paar keer ongelijk kreeg en bouwplannen moest staken, kiezen ze nu eieren voor hun geld en wachten ze voortaan op uitspraken.

Lees ook:

Door: Nick Boeske (De Orkaan). Info: beroepsschrift, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: ontwikkelaar Sens.