Vorig jaar zou eigenlijk de sloop van de ‘oude’ Zaanbrug beginnen en de bouw van de tijdelijke. Het duurde allemaal langer dan verwacht. Vooral door besluitvorming over de ligging van de tijdelijke brug.

In 2022 begint in ieder geval de aanleg van de tijdelijke brug. Als die klaar is wordt de oude brug gesloopt waarna de aanleg va de nieuwe brug gaan beginnen. Die zou eind 2023 klaar moeten zijn.

In de planning van de Provincie wordt nog steeds uitgegaan van maart voor de bouw van de tijdelijke brug, in de zomer zou die in gebruik worden genomen en zou de oude brug gesloopt worden. In april 2023 zou de oplevering zijn. Deze officiële planning lijkt achterhaald.

De sloop en nieuwbouw is niet alleen later, het wordt ook duurder door het uitstel. Wormerland heeft al € 310.000 extra toegezegd. In Zaanstad is het nog niet aan de orde geweest. POV-fractieleider Harrie van der Laan is zeer ontstemd over het gebrek aan informatievoorziening van wethouder Gerard Slegers (CDA): “Ik wil het college meegeven dat het telkens niet op tijd of niet informeren begint te lijken op minachting van de gemeenteraad van Zaanstad.”

De kosten van de brug liggen nu rond de € 30 miljoen.

Lees hier alles over de Zaanbrug.