Het was niet helemaal droog, na de kerkdienst op zondagmorgen 11 oktober. En dat was goed ook. Want de wake buiten was bedoeld als solidariteitsactie voor de vluchtelingen op Lesbos. En daar had het ook geregend, zie de foto, genomen op 9 oktober.

Twintig kerkgangers kwamen Corona proof 500 seconden naar buiten om daarmee een appèl te doen op het kabinet om ruimhartig om te gaan met het lot van de 4400 minderjarige alleenstaande kinderen op Lesbos en er 500 op te nemen.  Buiten kon er ook gezongen worden:

Tegen alle donderwolken, tegen hard asielbeleid
zingen wij en blijven waken: weg met onbarmhartigheid!
’t is één wereld of géén wereld wie verstaat het leven niet?
Vluchtelingen detineren zorgt voor grenzeloos verdriet.

We hopen dat dit voorbeeld door veel kerken in Nederland gevolgd wordt. 

Door: Kok klever