Dorpsraad Krommenie bijeen: ‘Kan de dorpsraad iets doen aan een bewoner die zijn tuin volstort met beton?’

De dorpsraad in oprichting van Krommenie hield gisteravond – woensdag 14 juni – zijn eerste openbare bijeenkomst. Die heeft duidelijk gemaakt dat hij in een behoefte voorziet. Het was een bonte inventarisatie van wat er zoal leeft onder de Krommenieërs aan wensen, ideeën, opvattingen en ongenoegens. De proef op de som moet nog komen. Het moment waarop duidelijk wordt wat de dorpsraad heeft bereikt. Als het mechanisme in werking treedt dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken.

De dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van Krommenie in overleg met vooral de gemeente. Er zijn nu al goede contacten met de wijkmanager en wethouders. ‘We worden serieus genomen,’ zei Nora Swagerman, voorzitter van de dorpsraad. De dorpsraad als luisterend oor, als een vertegenwoordiger die dichter bij de Krommenieërs staat dan de gemeenteraad in het ‘verre’ Zaandam.

Tegen uitzichtplatform

Twee onderwerpen domineerden deze avond: de zorg van omwonenden over de ernst van de vervuiling van het voormalige terrein van de gasfabriek waar woningbouw is gepland en het versterken van de centrumfunctie van Krommenie. Over één onderwerp had de dorpsraad een standpunt geformuleerd: hij is het eens met de bewoners die tegen de bouw van een uitzichtplatform op de Westdijk zijn. Het is niet duidelijk waarom dat zo nodig moet. Op plekken waar geen riet groeit, is meer dan genoeg uitzicht op het water en de polder. Als het gaat om informatie over het Oerij, waarvan de Westdijk een onderdeel is, dan kan goedkoper volstaan worden met een informatiebord met een bankje. Bovendien bestaat het risico dat een platform een extra hangplek wordt voor motorbootcoureurs. En dat was het bruggetje naar de overlast door de ‘pleziervaart’ en de onmacht van handhaving (door tekort aan personeel) om daar effectief tegen op te treden.

‘Misschien een idee om jongeren actief te betrekken bij de dorpsraad.’
Ja, zijn we van plan.
‘Maar je moet ook de ouders en de ouderen bereiken, want die misdragen zich net zo op het water.’


Toename schildklierproblemen

Een buurtbijeenkomst over het project Rolreder heeft duidelijk gemaakt dat omwonenden weinig heil zien in het aanbrengen van een leeflaag, omdat de vervuiling van de grond daarvoor te groot is. De woordvoerder van de groep zei dat er al sprake is van een toename van schildklierproblemen bij bewoners. Een huisarts die gevraagd is hier onderzoek naar te doen, gaf het advies om ‘naar de krant te gaan’. Nora Swagerman zegde toe hier onderzoek naar te doen en nodigde de buurtbewoners uit om van zich te laten horen in de bijeenkomst van september.

Gezellig centrum

De werkgroep Versterking centrumfunctie droomt van een gezellig centrum waarin je zonder last van verkeer je boodschappen kunt doen, waar volop mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, de markt te houden, op een terras aan het water uit te blazen, evenementen te houden en toeristen het mooie van Krommenie te laten zien. Op Facebook was die droom gespecificeerd in maar liefst 24 mogelijkheden. Een van de aanwezigen droomde al van de herinvoering van de wielerronde van Krommenie op derde Pinksterdag en een harddraverij. ‘Waar laat je al die auto’s als je het centrum afsluit en je meer bezoekers gaat trekken?’ was het te verwachten tegengeluid. ‘Je verplaatst de overlast van het centrum naar de omliggende buurten.’ Uiteraard neemt de dorpsraad dit aspect mee in de ontwikkeling van zijn visie op het centrum van Krommenie. 
Kan de dorpsraad iets doen aan een bewoner die zijn voor- en achtertuin volstort met beton? Nee, want hij kan met zijn eigen terrein doen en laten wat hij wil. ‘We kunnen wel aan de gemeente vragen of het mogelijk is afspraken te maken over hoe groen een tuin moet zijn,’ bedacht Nora Swagerman. Of Handhaving daar blij mee is, zal wel blijken. 

Door: Jaap de Jong, foto: Jaap de Jong

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *