De vergaderruimte die Democratisch Zaanstad huurt aan De Cornelis van Uitgeeststraat in Zaandam mag ze blijven declareren bij de gemeente.

De commissie uit de raad die over de vergoedingen oordeelt, bestaande uit Ruud Pauw (ROSA) en Joke Havik-Schaft (ZIP) had daar “grote moeite mee, omdat er op het stadhuis vijf dagen per week kosteloos vergaderruimte voor de fracties wordt aangeboden”.

DZ wilde weg uit het Stadhuis vanwege privacy-overwegingen, en ging de kosten declareren binnen het budget dat de fractie elk jaar kan besteden.

De commissie is daar dus niet blij mee, en wil in de verordering een bepaling opnemen dat daar geen gemeenschapsgeld voor ingezet mag worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat het onredelijk ten opzichte van DZ is om daar nu een eind aan te maken.

Uitzondering

DZ zou bovendien op kosten gejaagd worden. Daarom wordt er een uitzondering gemaakt, het is niet langer toegestaan: “De kosten van het structureel beschikbaar hebben van een ruimte voor de fractie buiten het stadhuis” te declareren, maar: “Dit is niet van toepassing op aantoonbare, voor 1 november 2014 aangegane verplichtingen, tot het moment dat deze hadden kunnen worden opgezegd.”

Andere partijen mogen het dus niet, en na afloop van het contract mag DZ het ook niet meer.

Over deze kwestie botsten DZ-fractieleider Aart Molenaar en commissie-lid Ruud Pauw vorige maand. Molenaar noemde Pauw’s commissie de “bonnetjes-Gestapo”. Pauw dreigde daarop een klacht in te dienen, maar zo heet wordt de soep niet gegeten, er wordt eerst geprobeerd de zaak via een gesprek op te lossen.