Eiland-bewoners kunnen ‘adviseren’ over woontorens

Bewoners van het Eiland in Zaandam krijgen een ‘herkansing’ bij de participatie over de bouwplannen van twee woontorens met 120 sociale huurappartementen.

De plannen stuitten eerder op verzet van een deel van de bewoners vanwege de hoogte, de invulling met sociale huur, de gevreesde parkeeroverlast en de tekortschietende participatie.

Of de plannen nog aangepast kunnen worden, is niet op te maken uit de brief die B&W van Zaanstad aan de Eilandbewoners schreef, het gaat om digitale ‘bewonersbijeenkomsten’ waar “de architect en specialisten op het gebied van stedenbouw en verkeer toelichtingen zullen geven”. Bewoners kunnen vragen stellen en ‘advies inbrengen’.

Dat er veel ruimte zit in het plan lijkt uitgesloten. Het aantal woningen (120), de hoogte (10 verdiepingen), de 20 appartementen voor ‘begeleid wonen’ en de lage parkeernorm (“we verwachten dat niet iedereen een auto heeft”) lijken zo goed als vast te liggen. Op de projectpagina van woningbouwcorporatie Rochdale staat dat bewoners “de aannemer kunnen helpen bij het bedenken van de beste inrichting van het bouwterrein.”

Betaald parkeren

De komst van de woontoren zal waarschijnlijk een voorbode zijn voor de invoering van betaald parkeren op het Eiland. Zaanstad en Rochdale ‘verwachten’ niet dat iedereen een auto heeft, maar waar dat op gebaseerd is, blijft onduidelijk, maar parkeren kan maar beperkt op het terrein: “niet iedere woning heeft een eigen parkeerplek”.

Wethouder Gerard Slegers zei tijdens zijn beantwoording van vragen over het Zaans Mobiliteitsplan ook iets over de parkeernormen. Hij had het over ‘investeerders’ die contracten met bewoners sloten waarin deze beloofden geen auto te nemen, “investeerders willen zo min mogelijk parkeerplekken want dat kost alleen maar geld.” Volgens Slegers was er een project waarbij waarbij in het koop- of huurcontract zou staan “dat je geen auto hebt”. Navraag bij de woordvoerder van Slegers bevestigde dat het hier inderdaad over het Eiland-project ‘Badhuisweg’ ging.

Eén ding klopt in ieder geval niet, daar gaat het niet om koopcontracten, want er komen alleen huurwoningen. Slegers bleek het over het project ‘begeleid wonen’ hebben, maar ook daar komen wel degelijk 2 parkeerplaatsen voor de 20 appartementen (voor ‘begeleiders’ maakt de woordvoerder van de wethouder later duidelijk). Voor ‘doelgroep woningen’ is de parkeernorm kennelijk 0,1.

Deelauto’s

En de andere 100 woningen? Op het terrein komen 54 parkeerplekken voor die bewoners. Eigenlijk zouden dat er 67 moeten zijn (parkeernorm is 0,67) maar er komen er 7 plekken bij op de openbare weg en omdat er 2 plekken voor deelauto’s komen hoeven er 6 parkeerplekken minder aangelegd worden volgens Zaanstad.

Voor het hele complex levert dat een parkeernorm van 0,52 op (in Zaanstad heeft gemiddeld 95 procent van de gezinnen een auto).

De bijeenkomsten zjn op 25 en 26 mei van 19.30 tot 20.30. Opgeven is niet nodig, meer informatie via de website van Rochdale.

Hier ons dossier over de woontorens.

Dit artikel is gebaseerd op de bewonersbrief van Zaanstad en de website van het project bij Rochdale, contacten met de woordvoerder van wethouder Slegers en eerdere berichten op De Orkaan over het project en het verslag van de behandeling van het ZMP. Het artikel is geschreven door Orkaan-redacteur Piet Bakker, hij woont zelf op het Eiland en heeft niks tegen sociale woningbouw.

Deel dit artikel:

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *