In maart 2022 start de aanleg van de tijdelijke Zaanbrug die in Wormerveer uitkomt tegenover Stelling Wonen en in het verlengde ligt van de Lassiestraat in Wormer.

Juni 2022 wordt de tijdelijke brug opgeleverd waarna meteen de sloop van de ‘oude’ Zaanbrug begint. De ‘echte’ nieuwe Zaanbrug wordt in het 4e kwartaal van 2023 opgeleverd.

Zowel Wormer als Wormerveer moeten rekening houden met verkeersoverlast tijdens de sloop en de bouw van de Zaanbrug. Alle verkeer behalve vrachtverkeer (ongeveer 15.000 ‘verkeersbewegingen’ van auto’s per etmaal) moet over de tijdelijke brug. Bij de rotonde Unieplein in Wormer en langs de Lassiestraat worden maatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen en vanaf de Dubbele Buurt in Wormerveer is het niet meer mogelijk rechtdoor over de Zaanweg te rijden, rechtsaf de brug op is verplicht. Het Zuideinde zal meer verkeer te verwerken krijgen.

De overlast zal ook toenemen omdat de tijdelijke brug (die eerder is ingezet ter vervanging van de Amaliabrug in Westknollendam) langzamer open en dicht gaat waardoor de wachtrijen langer worden. Bij de oude brug duurde dat 5 minuten, nu 6,5. Er wordt geprobeerd met het scheepvaartverkeer af te spreken dat de brug niet tijdens de spits open gaat, maar de uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend.

Fietsers

‘Enige tijdelijke overlast’ is onvermijdelijk maar ook acceptabel volgens Willem Fontein, omgevingsmanager van het Zaanbrug-project. Hij hoopt dat ook via waarschuwingsborden en verkeersregelaars de verkeersstromen in toom kunnen worden gehouden. Al dat niet lukt zou ook de Mercuriusweg in Wormer (van rotonde naar oude Zaanbrug) kunnen worden afgesloten, dat verkeer moet dan via de Zandweg afgewikkeld worden.

Bij de rotonde Unieplein in Wormer wordt de voorrang van fietsers opgeheven om auto’s sneller door te laten stromen. Er komt richting de nieuwe brug wel een vrijliggend fietspad. Deze oplossing is ‘in overleg’ met de Fietsersbond gekozen volgens Fontein, “maar we zijn daarbij wel deels tegen het advies van de Fietsersbond ingegaan, zij wilden de voorrang handhaven. Over het vrijliggend fietspad en de 30 km zijn we het eens”.

Kosten

De tijdelijke brug gaat € 2 à € 2,5 miljoen kosten. Bij de presentatie van de plannen vorig jaar werd aangegeven dat deze in de aanneemsom (€ 14 miljoen) van bouwer Reimert zaten. In de begroting was een bedrag opgenomen van ongeveer € 1,7 miljoen voor de omleidingsroute (inclusief de tijdelijke brug). Daar bovenop is nu ruim € 1 miljoen extra nodig, dit wordt gefinancierd door de provincie.

Planschade – voor ondernemers aan de Zaanweg bijvoorbeeld – is niet in de begroting opgenomen.

De gemeente Wormer is geen eigenaar van het hele stuk grond tussen Lassiestraat en Zaan waar de tijdelijke brug moeten komen, maar de gemeente is volgens Fontein “in goed overleg met eigenaar WellWaij om dat stuk te mogen gebruiken.”

Varianten

De keuze voor de variant Lassiestraat – Stelling is een keuze uit zes varianten geweest. Andere opties (naast oude brug, Bruynvisweg, Ned Benedictweg, Spekhuisstraat) vielen af. Een vaak genoemd alternatief (Prinses Irene Brigadeweg) was niet mogelijk omdat het voor langzaam verkeer te ver weg was, duur was omdat het een lange overspanning is en omdat de gemeente daar geen grondeigenaar is.

Bij Lassiestraat-Zaanweg waren drie mogelijkheden. De rechtuit-optie naar Mulder viel af omdat het verhuisbedrijf daardoor in problemen kwam bij het inpandig parkeren van verhuisauto’s, uitkomen bij de Goudastraat was lastig vanwege een leiding die op die plek loopt.

Stikstof

Fontein verwacht dat qua stikstofuitstoot de vergunningen ‘binnen de normen’ zullen blijven. Dat geldt ook voor de uitstoot die gepaard gaat met de aanleg van de nieuwe brug. Duurzaam vervoer en stikstofuitstoot compenseren, leasen of extern salderen (met andere projecten elders in de provincie) moet uitkomst brengen. Dat laatste is nog niet mogelijk maar Fontein verwacht dat zoiets spoedig geregeld is.

De verwachting van 15.000 verkeersbewegingen van autoverkeer is gebaseerd op nieuw onderzoek dat is gedaan op basis van het aantal verkeersbewegingen in 2018 (13.550 per dag). Doorgerekend wordt dat in 2023 ruim 15.000. Het autoverkeer zal permanent gemonitord worden zodat vastgesteld kan worden of de Prins Clausbrug en de Ned Benedictweg toch niet veel meer verkeer te verwerken krijgen, want daardoor zou de stikstofuitstoot weer toenemen waardoor het project in gevaar komt.

Foto boven: Willem Fontein op de ‘oude’ Zaanbrug, op de achtergrond de plek waar de tijdelijke brug moet komen, onder de plek vanaf Stelling Wonen aan de Zaanweg (foto’s De Orkaan).