De ingebruikname van de nieuwe fietsenstalling de Droogschuur in april 2020 heeft niet tot minder fietsendiefstallen in dat deel van het stationsgebied van Zaandam geleid. Ook het cameratoezicht dat vanaf maart 2021 werd ingevoerd heeft het aantal diefstallen niet verminderd.

In 2018 en 2019 waren er zo’n 60 fietsendiefstallen per jaar in Westerspoor*. In dat gebied ligt fietsenstalling de Droogschuur. In 2020 was dat 64 en in de eerste tien maanden van 2021 gaat het al om 65.

Bij de nieuwe fietsenstalling was wel cameratoezicht maar die beelden werden het eerste jaar niet bekeken of opgeslagen, ook werd er wegens ‘budgettechnische redenen’ bijna niet gehandhaafd. Perry van der Velden van de POV stelde vragen over het ‘forse aantallen diefstallen’ in de Droogschuur, dat zou onder meer om elektrische fietsen gaan. Het antwoord van de gemeente was dat aan die situatie een einde was gekomen:

“inmiddels zijn de beelden doorverbonden met de politie en handhaving. Indien er diefstal plaatsvindt kan de politie de beelden direct benutten om de dader(s) staande te houden of op te sporen.”

Van der Velden stelt dat wethouder Gerard Slegers (CDA) in maart 2021 al aangaf dat camerabeelden “actief kunnen worden meegekeken door Politie en Handhaving.” Of dat ook gebeurde valt te betwijfelen. Iemand die in juni 2021 aangifte bij de politie deed, kreeg te horen van Handhaving dat onbekend was waar die camerabeelden waren opgeslagen.

Zaanstad beloofde wel dat er een “memo voor het einde van het jaar zou worden gedeeld met de raad” over de situatie op de spoorovergang en de veiligheid bij de Droogschuur. Dat duurt De Orkaan te lang en daarom zochten we het zelf uit en houden de cijfers bij. In de eerste tien maanden van 2021 zijn er al meer fietsen in het gebied gestolen dan in heel 2020.

* Het gaat om bij de politie gemelde diefstallen. Het gebied Westerspoor omvat overigens een groter gebied, ook het bedrijventerrein tot aan het Noordzeekanaal hoort daarbij.

Aantallen fietsendiefstallen per jaar in Westerspoor, 2021 is t/m oktober (data: CBS)