Fietsers en brommers mogen voortaan zowel over het fietspad op de Wilhelminabrug rijden als over de rijweg voor de auto’s. Volgens wethouder Gerard Slegers (CDA) is dat geen probleem omdat “in een 30 km-zone fietsers ook van de rijbaan gebruik mogen maken.”

Als het wegdek bij het Zaantheater wordt geëgaliseerd en daar ook een ‘fietssymbool’ bij het begin van het fietspad wordt aangebracht, kan het fietspad open. In de eerste periode komen er wel verkeersregelaars.

Een derde suggestie uit de Veiligheidsscan: het inkorten van de fliebertjes (attentiebakens, schildjes, flapjes), is al uitgevoerd. Als de andere twee aanpassingen zijn doorgevoerd kan het fietspad open. Het is dan ruim anderhalf jaar (vanaf eind mei 2020) afgesloten geweest. De Veiligheidsscan van december 2021 was al de vierde in een reeks van dergelijke onderzoeken.

De belangrijkste aanpassing: het weghalen van de scherpe bocht aan de kant van het Zaantheater was al eerder gerealiseerd.

Verbetering

Volgens de scan is het aanbrengen van “reflecterende schildjes een duidelijke verbetering” ten opzichte van de vorige situatie. Over een half jaar wordt de huidige oplossing geëvalueerd. De Fietsersbond vindt de huidige oplossing gevaarlijk, daar had men liever gezien dat de hele straat een fietsstraat werd.

Volgens de Veiligheidsscan moeten fietsers “wettelijk gezien rechts houden en dat betekent, dat ze van het fietspad gebruik zouden moeten maken. Ondanks dat zien wij geen problemen, als de fietser ook van de rijbaan gebruik maakt, te meer omdat het om een 30 km-zone gaat.”

Ons Wilhelminabrug-dossier.