De Fietsersbond Zaanstreek wil dat Zaanstad op de J.J. Allanstraat in Westzaan een maximumsnelheid van 30 km invoert.

De straat wordt volgens de bond onveiliger omdat bij de herinrichting van de straat ‘fietssuggestiestroken’ worden opgenomen waarop geparkeerd mag worden.

Zaanstad wilde eerst parkeerplaatsen in de groene berm maar kwam daarop terug na protesten van bewoners. In het nieuwe ontwerp zijn fietssuggestiestroken opgenomen waarop geparkeerd mag worden, alhoewel dat ‘niet wenselijk is’.

“Het is niet wenselijk dat er op deze stroken wordt geparkeerd, echter zijn er geen alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar voor de bewoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren. De gemeente heeft besloten de witte streep langs de fietssuggestiestroken weg te laten. Er worden wel stroken aangebracht en zij worden uitgevoerd in een andere, meer onderscheidende kleur dan de rijbaan. Het is toegestaan om op deze stroken te parkeren.”

De Fietsersbond vindt dat het tot gevaarlijke situaties gaat leiden:

“Het is geen incidentele situatie, maar structureel zullen er auto’s op de fietssuggestiestroken geparkeerd staan. Geen witte streep maar een onderscheidende kleur: na zonsondergang als de straatverlichting brandt zullen de fietssuggestiestroken nauwelijks opvallen, als het regenachtig is geldt dit dubbelop.”

Daar vindt de bond 50 km per uur onveilig en ongewenste situatie.

“In de J.J. Allanstraat is er nu een extra reden om de maximumsnelheid aan te passen. Wij pleiten ervoor om de maximumsnelheid in deze straat terug te brengen tot 30 km/uur.”

Foto: Google Streetview