De raad van Zaanstad trapt vanavond af met het geheim verklaren van vijf stukken. Stukken die stuk voor stuk over nogal pikante zaken gaan.

Dit zijn ze:

  • Geheime bijlage bij RIB over de Zaanferry
  • Geheim deel verslag raadsvergadering d.d. 5 juli 2021
  • Geheime bijlagen bij RIB Vaststellingsovereenkomst d.d. 6 augustus 2021 over Ornina
  • 2 Geheime bijlagen bij Actualisatie IHP Primair onderwijs 21.2
  • Geheime bijlage bij Circulair Textiel Participatie en Lening T2T

Vanavond live meekijken kan vanaf 19.00 uur.

Zaanferry

Rederij Lee, de exploitant van de Zaanferry – de boot die tussen Amsterdam, Zaandam, Zaanse Schans en Wormerveer vaart – wil ermee stoppen. Het kan niet uit, er komen te weinig mensen met de boot en Lee wil het contract beëindigen. De boot wordt met € 150.000 per jaar door Zaanstad gesubsidieerd. Dat het niet uit kan komt niet door corona:

“Lee geeft aan dat het dekken van de kosten überhaupt een probleem is en dat zij ook vóór corona jaarlijks geld heeft moeten toeleggen.”

Zaanstad verwacht niet dat een andere rederij het gaat overnemen voor hetzelfde bedrag, en moet dus de subsidie fors verhogen. Wat geheim is zijn de ‘financiële gegevens van de huidige vervoerder’ en dat gaat dus ook over hoeveel kaartjes er zijn verkocht. Dat is voor de besluitvorming van belang, raadsleden mogen het wel weten, maar anderen niet. Waarom niet? Het kan toch niet zo zijn dat we niet mogen weten hoeveel subsidie per passagier er wordt gegeven? Bij de vorige aanbieder mocht dat wel: in de periode tot 2017 was het € 16,50 per kaartje (is dat minder geworden? Meer?)

Bestuurscultuur

Hier wordt een verslag van een geheime raadsvergadering geheim gehouden. Die ging over geheime stukken, onderzoeken en hoe de raad dat ging aanpakken. De Orkaan heeft wel een inschatting van die geheime vergadering gemaakt.

Foto boven: D66-raadslid Rob Karst heeft de geheime rapporten voor z’n neus (maar niet opengeslagen, hij is voorzichtiger dan andere D66-bewindslieden), de foto maakten wij vlak voordat de geheime vergadering begon.

Scholen

In dit geval gaat het zelfs om “2 Geheime bijlagen bij Actualisatie IHP Primair onderwijs 21.2”, het gaat om de Financiële bijlage 2021/19952 en de Risico-Inventarisatie. Va één dossier kunnen ons in ieder geval voorstellen dat het geld gaat kosten: de afhandeling van de juridische procedure tussen Zaan Primair en de bouwer van de nieuwe Overtuinen-school van Et Buut en Westerkim.

Vodden

Zaanstad wordt aandeelhouder (voor € 200.000) bij innovatieve kleding-recycler T2T en leent het bedrijf ook nog eens € 200.000. Het businessplan van het Wormerveerse bedrijf blijft geheim.

Ornina

Hoeveel schadevergoeding krijgt de eigenaar van restaurant Ornina (foto onder)? Dat mogen we dus niet weten.