De nieuwe coalitie in Noord-Holland wil ruim € 13 miljoen uittrekken om de leefomgeving gezond te maken. Daarbij horen ook geluidswerende maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld geluidsschermen bij Rijkswegen.

SP, GroenLinks, PvdA, ROSA en de PvdD roepen Zaanstad op om snel met de Provincie te gaan praten om een deel van dat Leefbaarheidsfonds te gebruiken voor maatregelen bij de A8 en Coenbrug.

Volgens Patrick Zoomermeijer (SP), Judit Raa (PvdD), Hans Kuyper (ROSA), René Tuijn (PvdA) en Hildr Vogelesang (GL) hebben omwonenden van dat stukje A8 door Koog a/d Zaan veel hinder van geluidsoverlast en heeft ook de gezondheid van de omwonenden daaronder te leiden.

Om minder verkeerslawaai en minder uitstoot in dat gebied te krijgen zou er dus een beroep gedaan moeten worden op het Leefbaarheidsfonds van Noord-Holland.

De Provincie wil het samen met de gemeenten aanpakken, maar er zijn wel strenge voorwaarden:

“In uitzonderlijke gevallen zijn we bereid om, in nauw overleg met onze partners, op knelpuntlocaties acute problemen op te lossen. Wij stellen hiervoor incidenteel middelen beschikbaar uit het Leefbaarheidsfonds.”

Volgens SP, GroenLinks, PvdA, ROSA en de PvdD is er in Koog sprake van acute problemen en is dat stukje A8 een knelpuntlocatie.

De Werkgroep A8-Coenbrug noemt het initiatief “een gouden kans om de oplossing van de problemen langs de A8 west in een stroomversnelling te brengen” en vraagt om meer steun voor de motie, ook van:

“andere (coalitie) partijen die zich in het verleden ook hard hebben gemaakt, en steun hebben uitgesproken voor het eindelijk oplossen van de problematiek langs de A8 west, de motie gaan steunen. We laten deze gouden kans niet aan ons voorbij gaan. We rekenen op jullie. Alvast REUZE bedankt, namens alle omwonenden!”