De gemeente Zaanstad is niet verantwoordelijk voor sloopwerk, heiwerkzaamheden, rooien van bomen, verwijderen van asbest en nieuwbouw bij De Toermalijn in Wormerveer.

De Raadsinformatiebrief is duidelijk: “Het schoolbestuur is integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de bouw. Het schoolbestuur is opdrachtgever voor de aannemer, het sloopbedrijf, de architect en andere bij het project betrokken bedrijven.”

De gemeente legt uit hoe “de rollen, taken en verantwoordelijkheden liggen tussen de gemeente en het schoolbestuur.” Dit is wettelijk geregeld aldus de gemeente. Het slopen van de biljartclub, het rooien van de bomen en de heiwerkzaamheden vonden dus onder verantwoordelijkheid van Agora plaats.

Als Agora verantwoordelijk is, kan je je een aantal zaken afvragen.

  1. Waarom heeft Agora de omwonenden niet op de hoogte gebracht van het rapport van Oesterbaai (10 december 2014) waarin sprake was van ‘mogelijk’ asbest op vijf specifieke vijf plekken in het gebouw? (De gemeente heeft al toegegeven dat zij wel op de hoogte waren van het rapport.)
  2. Waarom ontkent Taco Keulen van Agora zelfs dat hij op de hoogte is van dat rapport?
  3. Hoe en wanneer is het asbest verwijderd dat volgens de gemeente voorafgaand aan de sloop is verwijderd?

De rol van de gemeente is het financieren van de bouw, een “wettelijke zorgplicht”. Dat is niet zonder problemen. Want als door de acties van Agora de rechter de bezwaarmakers in maart gelijk geeft, draait de gemeente (de belastingbetaler dus) voor de kosten op. En dan hebben we het nog niet over de kosten van de asbestverwijdering, die waarschijnlijk hoog uitvallen omdat er eerst gesloopt is en toen pas gekeken.

De Raadsinformatiebrief bevat nog een curieuze passage: “Het bouwrijp opleveren van de grond onder de nieuwe school wordt meestal door de gemeente gedaan.” Waarom is daar bij De Toermalijn niet voor gekozen?

“In het geval van de Toermalijn is vanwege de complexiteit van het project (deels slopen oude gebouw, verbouwing deel huidige school en nieuwbouw school) ervoor gekozen om het bouwrijp maken van de grond onder de nieuwe school te integreren in het totale project. Het schoolbestuur is hierdoor dus integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de bouw.”

Je zou zeggen dat bij een complexe situatie de gemeente juist zelf aan de knoppen wil zitten. Hier is precies het omgekeerde gebeurd.

De gemeente is ook niet verantwoordelijk voor de informatievoorziening: “De verantwoordelijkheid voor de communicatie met omwonenden tijdens de bouwwerkzaamheden ligt bij het schoolbestuur en voor zaken als de bereikbaarheid bij de aannemer.”