Gouwpark stapje dichterbij, 17 april inloopbijeenkomst

Voor het plan Gouwpark heeft Zaanstad een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit plan ligt 6 weken ter inzage, tijdens die periode kunnen bezwaren worden ingediend.

Gouwpark is één van de 16 ‘snelle woningbouwprojecten’ waar binnen twee jaar gebouwd moet worden. Op woensdag 17 april is er een inloopavond over het plan.

Het plan komt op het terrein het voormalige ZMC in Zaandam en bestaat uit maximaal 250 woningen met grondgebonden woningen en appartementen. Minimaal 30 procent van de woningen wordt sociale huur. Woningcorporatie Eigen Haard heeft al een deel van de appartementen gekocht.

Bij een aantal van de te bouwen woningen is de geluidbelasting door het verkeerslawaai hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50dB(A) die geldt voor nieuwe woningen. Daarom moet voor deze woningen een hogere grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai worden vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan Gouwpark ligt tot en met woensdag 2 mei 2019 ter inzage bij de gemeente. Tot dan kunnen ook bezwaren worden in gediend.

Op woensdag 17 april wordt er bij Restaurant de Proeverij de Koekfabriek, Westzijde 188 in Zaandam, tussen 17-19 uur een inloopavond georganiseerd over Gouwpark. Ambtenaren en medewerkers van de projectontwikkelaar zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Lees alles over Gouwpark of bekijk de stand van zaken bij alle projecten in maart / april 2019.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *