Ter voorbereiding van de bouw van woningen in de Zaandijkerkerk zijn twee weken geleden ondiepe graven geruimd in de kerk.

De botten worden onderzocht en waar mogelijk van een naam voorzien. Daarna gaan ze ‘in depot’ of worden herbegraven. Dat laatste zal waarschijnlijk op het kerkhof ‘over het spoor’ in Rooswijk gebeuren.

Voor de aanleg van leidingen in de kerkvloer moet tot minstens 60 centimeter gegraven worden. Omdat de bovenste graven op 50 cm onder de vloer liggen, wordt een deel van de graven geruimd.

Het ruimen werd vanmorgen bekend gemaakt via het Twitter-account van Aannemersbedrijf BTZ uit Almere die de klus in opdracht van de Friso Bouwgroep uitvoerde. (Inmiddels is de tweet verwijderd, maar… gelukkig hebben we de foto’s nog.)

tweet-zaandijkerkerk-copy

Stadsarcheoloog Piet Kleij zegt over de opgraving:

We onderzoeken de botten. Er is een kaart van de kerk met de graven, maar we weten niet of de administratie klopt. Bovendien werden er op bestaande graven ook wel anderen gelegd. En ook werden er zogenaamde ‘knekelkisten’ met meerdere mensen daarin begraven. Dan wordt het lastig te achterhalen wie er ligt. Maar als bijvoorbeeld een timmerman zou moeten liggen volgens de papieren en we vinden iemand met een sterk ontwikkelde rechterhand, dan weten we wel dat het klopt.

Drie jaar geleden is er ook een opgraving geweest, toen is een deel van de botten ook bij ons in depot opgeslagen, een ander deel is herbegraven in Rooswijk.

Hieronder de plattegrond van de kerk, met daarin de genummerde graven.

plattegrond-zaandijkerkerk

De verbouwing wordt gecoördineerd door Stadsherstel. Daar heeft men er begrip voor dat sommige mensen er “moeite mee hebben” om de beelden van de opgravingen te zien.

Alleen de ‘ondiepe’ graven verdwijnen overigens, de andere graven blijven liggen, ook als er woningen in de kerk komen.

Hier ons hele dossier over de Zaandijkerkerk.