Een steeds groter deel van de jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar woont nog bij hun ouder(s). De gemeente Oostzaan is één van de gemeenten in Nederland waar naar verhouding veel oudere twintigers thuis wonen. De gemeente Zaanstad scoort juist relatief laag.

In Oostzaan woont in de leeftijdsgroep 20- tot 25-jarigen 88 procent thuis en in de leeftijdsgroep 25- tot 30- jarigen is dat 41 procent. In Wormerland gaat het om respectievelijk 82 en 35 procent. In Zaanstad om 712 en 28 procent.

Al die cijfers liggen boven het landelijk gemiddelde. Van de Nederlandse 20- tot 25-jarigen woonde in 2023 in totaal ruim 57 procent nog thuis, van de 25- tot 30-jarigen was dat bijna 20 procent.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS naar thuiswonende jongvolwassenen.

Begin 2023 woonde bijna 46 procent thuis, in 2003 was dat nog bijna 40. Voor alle leeftijden is het percentage thuiswonende jongvolwassenen groter dan twintig jaar geleden. Onder 18-tot 21-jarigen nam het percentage thuiswonenden vooral na 2015 snel toe. Deze toename valt samen met de invoering van het leenstelsel. Vooral hbo- en wo-studenten gingen minder vaak uit huis dan in de jaren daarvoor.

Mannen wonen van oudsher langer thuis dan vrouwen, maar het verschil tussen thuiswonende mannen en vrouwen is de laatste jaren wel kleiner geworden. Tussen 2003 en 2023 steeg het percentage thuiswonende jongvolwassen mannen van ruim 47 procent naar ruim 51 procent, dat van vrouwen nam in dezelfde periode toe van ruim 31 naar ruim 40 procent

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: CBS, Foto: