Met een woontoren van maximaal 40 appartementen op de Rozengracht en plan voor 380 woningen op het voormalige VVZ-terrein is het voornemen om 20.000 nieuwe woningen te realiseren in Zaanstad een stapje dichterbij gekomen.

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Rozengrachttoren is vastgesteld terwijl de raad een voorstel kan verwachten om een krediet beschikbaar te stellen voor het voorbelasten van het terrein Oostzijderveld (het voormalige VVZ complex).

De Rozengrachttoren wordt maximaal 54 meter hoog. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een woontoren maximaal 40 appartementen in de hoek van de Dampadsteeg. Op straatniveau is er ruimte voor culturele, maatschappelijke of dienstverlenende bedrijven, winkels of lichte horeca.

Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt om de opbrengsten van de toren in te zetten voor investeringen in winkelcentrum de Rozenhof.

Het Oostzijderveld-plan (VVZ) ligt tussen het station Zaandam Kogerveld, de brandweerkazerne en de A7. Het De gemeente heeft afspraken gemaakt met Ontwikkeladviseur BV en Timpaan over de realisatie van zo’n 380 woningen op het terrein.

Het gaat om woningen en appartementen, en zowel koop als (sociale) huur. Om woningen op het terrein te kunnen realiseren moet het gebied worden opgehoogd en moet er een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt.

Het college gaat de gemeenteraad om een krediet vragen voor de voorbereidende werkzaamheden.