Na een jarenlange aanloop lijkt het er dan toch van te komen: een hotel op sportpark Kalverhoek, naast het trainingscomplex van AZ.

Hotel Kalverschans moet 150 kamers krijgen en is ontwikkeld door JH Bakker Bouwprojecten die de plannen al in 2008 openbaar maakte.

Naast de 150 kamers komen er (conferentie)zalen, een restaurant en een bar in het hotel. De parkeerplaats biedt ruimte aan 229 auto’s en 10 bussen.

De gemeente Wormerland was wel voorstander van de ontwikkeling maar de provincie lag aanvankelijk dwars. In juni 2018 weigerde de provincie een “verklaring van geen bezwaar af te geven voor een bouwproject”.

Tegen die weigering maakte Bakker bij de rechtbank Noord-Holland in oktober 2019 bezwaar maar dat werd afgewezen. Vandaag was er een zitting bij de Raad van State gepland waarin Bakker probeerde de weigering van verklaring van geen bezwaar ongedaan te maken. Maar die zitting is inmiddels afgelast, Bakker:

“Vorige week heeft de Provincie ons per brief meegedeeld dat er toch goedkeuring komt. We zijn dit jaar twee keer bij de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van de provincie geweest waar we de plannen en aanpassingen hebben besproken. Dat is nog niet zo eenvoudig, maar ze zijn akkoord.”

Wormerland wil aldus wethouder Rob Berkhout (VVD) “nog steeds graag medewerking verlenen aan de ontwikkeling van dit hotel”. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is in maart van dit jaar bij de gemeente binnengekomen.

Boven en onder impressies van de website van JHBakker van het nieuwe hotel. Uit het verslag van de ARO is op te maken dat er nieuwe tekeningen zijn ingediend. Op dit moment is de architect de nieuwe plannen nog aan het uitwerken. Het hotel zal er in de praktijk dus iets anders uit gaan zien. De ARO wilde ook dat het hotel beter in het landschap zou worden ingepast. Ook dat moet uit nieuwe tekeningen blijken.