De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd die waren ingebracht tegen de plannen voor het nieuwbouwplan Zaanse Helden in Westerwatering in Zaandam.

De plannen behelzen de bouw van ruim 600 woningen in 9 woontorens, een kinderdagverblijf, een parkeergarage en een voetgangersbrug.

Vijf inwoners van Westerwatering hadden bezwaar gemaakt tegen de bouw zelf die ze hoog vinden waardoor hun privacy aangetast zou worden en ze minder zon zouden krijgen, ook waren ze bang dat hun huis minder waard zou worden. Daarnaast vreesden ze parkeeroverlast omdat er te weinig parkeerplekken zouden zijn en verkeersoverlast omdat alle nieuwe bewoners over de Houtveldweg moesten.

De 451 geplande parkeerplaatsen voor 620 woningen was goed onderbouwd volgens de RvS. Eigenljk zouden er 718 parkeerplaatsen moeten komen (volgens ‘de normen in de parkeernota’) maar dat wordt minder omdat het gebied ‘sterk stedelijk’ is (alles is dichtbij). En voor de sociale huurwoningen en de ‘middeldure’ koopappartementen is een lagere parkeernorm gehanteerd – dat leidt tot 623 parkeerplaatsen. Het OV is vlakbij (dus 130 parkeerplaatsen minder) en 12 deelauto’s zorgen ervoor dat er 38 minder parkeerplaatsen komen.

Ook bezwaren vanwege de negatieve effecten op de Westzaner Polder en verhoogde CO2-uitstoot sneden geen hout volgens de Raad.

De De Hollandsche Molen had bezwaren tegen de plannen omdat houtzaagmolen De Held Jozua te weinig wind zou krijgen en geen echt werkend monument meer zou zijn. Daar daar was de RvS het niet mee eens, althans, ze vond dat Zaanstad de juiste procedure had gevolgd en de juiste afwegingen had gemaakt.

Lees hier ons dossier over Zaanse Helden.