Zaanstad weigert bouwvergunning en wil dwangsom niet betalen

Zaanstad wil geen vergunning geven voor de bouw van een woning aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie. De rechter heeft de gemeente hiervoor al op de vingers getikt, maar Zaanstad probeert bij de Raad van State onder de verplichting (en de dwangsom) uit te komen.

Zaanstad wil een voorlopige voorziening in afwachting van het hoger beroep tegen die uitspraak. Aanstaande donderdag (13 juli) is de zitting bij de Raad van State. De Orkaan is hierbij aanwezig.

UPDATE: Zaanstad blijft zich verzetten bij RvS tegen publiceren bouwvergunning

Op 11 augustus 2022 heeft E. de Boer een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een woning op het achtererf van zijn perceel aan de Zuiderhoofdstraat 115 in Krommenie (hoek Padlaan). Hij bewoont zelf het huis aan de voorkant, een rijksmonument. Ruim twee maanden later, op 20 oktober 2022 laat Zaanstad De Boer weten dat ze de aanvraag niet kunnen behandelen “vanwege personeelstekort en de hoeveelheid aanvragen”.

Als de reguliere procedure gevolgd wordt, heeft de gemeente acht weken de tijd om een beslissing te nemen over de bouwvergunning. Als dat niet gebeurt, krijgt de aanvrager automatisch een vergunning. Zaanstad had wel verlenging van de beslissing aan kunnen vragen maar heeft dat niet gedaan. Daarom is de vergunning in feite op 6 oktober al verleend door het overschrijden van de beslissingstermijn. Maar Zaanstad publiceert de vergunning niet, dat had binnen twee weken moeten gebeuren, dus voor 19 oktober. De Boer meldt dat ook aan Zaanstad op 19 oktober, en op 31 oktober 2022 nogmaals met de toevoeging dat hij vanaf 19 oktober recht heeft op een dwangsom van € 100 per dag omdat Zaanstad de vergunning niet op tijd heeft gepubliceerd.

Rechtbank

Op 15 november 2022 tekent De Boer formeel beroep aan. De rechtbank in Haarlem buigt zich over de zaak op 7 maart 2023. Op 23 mei volgt de uitspraak die ongunstig uitpakt voor Zaanstad. De advocaten van de gemeente gebruiken nu een nieuw argument, namelijk dat volgens hen het niet om een ‘reguliere procedure’ ging (een aanvraag voor bouw die valt binnen het geldende bestemmingsplan) maar om een ‘uitgebreide procedure’ (waarbij afgeweken moet worden van het bestemmingsplan). Dat is een merkwaardig argument want als Zaanstad dat meteen bekend had gemaakt, waren ze niet in tijdnood gekomen (die termijn is dan niet acht weken maar zes maanden – plus een optie tot verlenging).

In de uitspraak van 23 mei maakt de rechtbank korte metten met de nieuwe argumenten van de gemeente. Het bouwplan is wel degelijk in overeenstemming met het bestemmingsplan, waardoor de klacht van De Boer gegrond is. Dat betekent dat het een ‘reguliere procedure’ was waar dus binnen acht weken op beslist had moeten worden. Zaanstad moet binnen twee weken de vergunning alsnog publiceren. Dat is uiterlijk 6 juni.

Ook dat haalt Zaanstad niet. Pas op 9 juni publiceert Zaanstad iets over de aanvraag, namelijk dat die is ontvangen op 11 augustus 2022 – maar dat is niet wat de rechtbank eiste, die wil dat Zaanstad de daadwerkelijke vergunning publiceert. Dat is dus niet gebeurd. Ook hier lijkt Zaanstad tegen een dwangsom van € 100 per dag aan te lopen, met een maximum van € 15.000. De gemeente heeft al een deel van de eerdere dwangsom ‘verbeurd’ en is ook veroordeeld tot de proceskosten (€ 1.674) en moet De Boer het griffierecht (€ 184) vergoeden.

Hoger beroep

Zaanstad was het overigens niet eens met de uitspraak en heeft hoger beroep ingesteld. Via de woordvoerder laat de burgemeester (in dit geval loco Harrie van der Laan) weten dat Zaanstad wil voorkomen “de vergunning van rechtswege te moeten publiceren en dwangsommen te betalen”. Daarom is bij de Raad van State om een voorlopige voorziening gevraagd.

Zaanstad komt nu met een derde argument (na personeelsgebrek en de ‘uitgebreide procedure’) waarom ze vergunning niet willen verlenen:

“Omdat dit gevolgen heeft voor meerdere percelen en aanvragen in het bestemmingplangebied willen wij een oordeel van een hogere rechter.”

Wim Andrea van het Historisch Genootschap Crommenie (HGC) verbaast zich over de bouwaanvraag, eerder dit jaar is met Zaanstad gesproken over alle bouwplannen in dit gebied, maar Zaanstad heeft met geen woord over Zuiderhoofdstraat 115 gerept.

De Orkaan zal aanwezig zijn bij de Raad van State in Den Haag.

Bekijk hier:

Door: Nick Boeske, m.m.v. Piet Bakker en Jaap de Jong. Bronnen: Zittingsrooster RvS, uitspraak rechtbank Haarlem, Gemeenteblad Zaanstad, contact met HGC en woordvoerder van burgemeester van Zaanstad. Foto: Google Streetview.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • hans van rheenen

  Vinger aan de pols …

  Interessant hoe energiek een burger tegen de onmacht/onwil van `het apparaat` moet knokken en telkens met andere argumenten wordt afgewezen. Burgers en de gemeente hebben met woningnood te maken en “het apparaat” wringt zich telkens in allerlei bochten om NIET te hoeven beslissen.
  De betere ambtenaren zijn inmiddels vertrokken en adviseren misschien nu met hun kennis van wetgeving, regels en zwaktepunten van de vroegere collega’s nu juist de tegenpartij, ondernemers en/of ontwikkelaars … !

  Hoeveel juristen zijn er op het stadhuis dagelijks met dit soort `gevechten` bezig`?

 • F de Wit

  Dat wringen en draaien waarover mijnheer Van Rheenen schrijft, dat is mijn ervaring ook met gemeente Zaanstad.
  Geen klare wijn willen schenken. Bah!

 • Dick Bluijs

  Als straks het nieuwe bestemmingsplan voor de Noorder-,en Zuiderhoofdstraat wordt goedgekeurd dan kunnen er überhaupt geen huizen meer worden gebouw op de achtererven. Dit houd dus in dat de achtererven die nu nog bouwgrond zijn tuinbestemming krijgen. Dit zal zeker de waarde van deze woningen niet ten goede komen. Maar daar geeft gemeente Zaanstad niet veel rugbaarheid aan.

 • M. de Boer

  Het lijkt erop, dat de nieuwe politiek in Zaanstad nog niet binnen.

 • Richard de Boer

  En de politiek blijft zich verbazen over het gebrek aan vertrouwen vanuit de burgerij.

  • Gerrit Vinke

   @ Richard de Boer.

   Tot 2018 had ik dezelfde gedachtengang over de politiek binnen de gemeente zoals u dat hier lekker denigrerend schrijft.
   Maar als 70 plusser ben ik 5 jaar geleden bij Democratisch Zaanstad terecht gekomen als secretaris, en had mijn sporen al verdiend als wedstrijdsecretaris bij KFC en dat maar liefst 31 jaar lang. Heel andere wereld de politiek, maar om een lang verhaal kort te maken. Zou zeggen loop eens een weekje mee met een raadslid, dan zult u een heel andere kijk hebben op wat deze mensen doen. Deze mensen steken buiten hun dagelijkse werkkring heel veel uren in hun raadswerk om de gemeenschap te dienen, en zijn ook vaak op pad om het algemeen belang te dienen. Ik denk dat veel mensen beslissingen van gemeentes op de nek van raadsleden leggen, maar die liggen toch vaak bij het ambtenarenapparaat. En als u het artikel goed leest dan heeft dit niets met de inzet van enige politieke partij te maken. Overigens kunt u altijd terecht bij raadsleden van Democratisch Zaanstad met uw problemen.

 • Paul Brasser

  ongelofelijk, tot het gaatje door willen gaan. Pak je verlies (if any) en ga door met je werk Zaanstad. jullie hebben al een onderbezetting. Overigens is het niet alleen de politiek, de ambtenaren leven ook in een andere wereld.

 • T Laan

  Dus wethouder Van der Laan, die voorheen vaak best goede punten had vanuit de oppositie, is nu ook onderdeel geworden van het gemeentelijk systeem om heel veel aanvragen uit te laten lopen op rechtszaken? Kom op wethouder, je kunt beter dan dit!

 • Pieter Heine

  ik mag hopen dat het in stijl is met het andere gebouw op het perceel, niet zo een aanfluiting als die doodskist van Bennis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *