Nu de Kruisstraat in Krommenie in gebruik is genomen met een vernieuwd profiel en een nieuwe riolering serveert de stichting Agathebuurt de gebakken peren. Woningen en schuren zijn verzakt, deuren klemmen en ramen gaan niet meer open. Oorzaak: de aannemer kon de afspraak niet nakomen om alleen grondwater weg te pompen rondom de graafwerkzaamheden waardoor schade aan funderingen is ontstaan.

De stichting Agathebuurt dringt er bij de gemeente en de gemeenteraad op aan voor dit probleem met een goed doordacht plan te komen voor de overige straten ‘alwaar diverse Rijksmonumenten nog op poeren gefundeerd zijn’. (Een poer is een ondersteuning bedoeld om krachten uit een bouwwerk over te dragen op de paalfundering, zodat het pand niet in de natte grond staat en niet wegrot – redactie.)

Een stoepje pakken

De stichting Agathebuurt vreest dat het lint (Noorder- en Zuiderhoofdstraat, Vlietsend en Kruisstraat) door de herstructurering wel mooier wordt, wat de bedoeling is, maar niet veiliger voor fietsers en voetgangers. Zolang er geen verkeerscirculatieplan is

‘moeten fietsers veelvuldig uitwijken voor vele auto’s, busjes en vrachtwagens en worden ze gedwongen om even een stoepje te pakken om niet aangereden te worden. Na de herinrichting zal dit een nog hachelijker avontuur worden, omdat er een stoeprand van vier centimeter worden aangebracht. Volgens de Fietsersbond te laag om te zien, maar hoog genoeg om lelijk achter te blijven haken.’ 

Bij de herinrichting wordt te weinig gedaan aan het voorkomen van trillingen die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor oudere woningen.

Zeskantige Zaankantertjes

Een punt dat ook tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad veel weerstand opriep, is het voornemen om de betonnen paaltjes tegen fout parkeren te verwijderen. ‘Niet mooi maar wel noodzakelijk.’ Met het weren van de paaltjes volgt de gemeente, aldus de projectleider, landelijk beleid om zo de straat veiliger te maken voor langzaam verkeer.

De stichting Agathebuurt doet hier nog een schep bovenop: zij wil dat de gemeente de betonnen paaltjes gaat vervangen door iets nieuws. Door Zaankantertjes, in Zaans groen geschilderde, zeskantige metalen paaltjes ‘die symbool staan voor de zeven voormalige gemeentes van Zaanstad. Een mooi cadeau in het straatbeeld nu Zaanstad vijftig jaar bestaat.’

Eén ding staat voor de stichting Agathebuurt als een paal boven het grondwater: ‘Na de herinrichting is het lint veranderd in een hindernisbaan voor fietsers en voetgangers’. Daarom moeten de gemeente en de gemeenteraad ‘ingrijpen in het huidige plan en vooral luisteren naar de bewoners van Krommenie en de veiligheid weer centraal maken bij het mooier maken van het lint’.

Door Jaap de Jong. Bronnen Persbericht Agathebuurt en eerder nieuws op De Orkaan.