Krommenie krijgt de komende maanden te maken met verkeershinder door onderhoud van de Vaartbrug en de herinrichting van de Zuider- en Noorderhoofdstraat.

Ondernemers op het industrieterrein Mercurius in Krommenie zijn vanaf maandag 16 oktober slecht bereikbaar door de afsluiting van de Kruisstraat. Er is een omleidingsroute, maar bij het vaststellen daarvan is geen rekening gehouden met de praktijk van de bedrijven. Alleen vrachtwagens van maximaal twaalf meter mogen daar gebruik van maken. Marianne de Boer van Democratisch Zaanstad vraagt het college van B en W om de werkzaamheden uit te stellen om alsnog participatie van bewoners en ondernemers mogelijk te maken.

 ‘Vrachtverkeer max 12 mtr kan uitsluitend tussen 10.00 uur en 14.00 uur van/naar het Mercuriusterrein (via de Parklaan – redactie),’ staat vet gedrukt in de informatiebrief van Fronik Infra, de uitvoerder van de werkzaamheden. ‘Om dit te kunnen realiseren, wordt de Noorderhoofdstraat tijdelijk tussen Oranjeplein en Parklaan tweerichtingsverkeer. Om elkaar te kunnen passeren worden passeerhavens gemaakt. We zetten verkeersregelaars is om de doorstroom tussen Oranjeplein en Parklaan soepel te laten verlopen.’

Auto’s tot maximaal 3,5 ton kunnen via het Blok van en naar het Mercuriusterrein rijden. Daartoe wordt de brug naar de Vlusch tijdelijk opengesteld. Het verkeer wordt omgeleid via de Provincialeweg en de Rosariumlaan naar het Blok en de Parklaan.

Klanten blijven weg

Second Metal is een van de bedrijven waar dagelijks vrachtwagens komen die (veel) groter zijn dan de toegestane twaalf meter. Om oud-ijzer te brengen of af te voeren. ‘Veel klanten komen hun afval na vier uur brengen, als ze klaar zijn met hun werk. Een omleidingsroute die vier uur open is, is voor ons te kort,’ zegt de eigenaar van Second Metal. Hij begrijpt niet waarom geen rekening is gehouden met de werkelijkheid. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen. ‘Je hebt het niet over maatregelen die een weekje duren. Ik heb hier in vijftien jaar een zaak opgebouwd. Ik betaal een hoge huur. Als ik niet goed bereikbaar ben dan blijven klanten weg. Ik moet maar zien of ik dat volhou.’

Thimo Scheffer van MB Onderdelen heeft te maken met klanten die snel even langs komen om onderdelen te halen. ‘Als ze moeite moeten doen om je te vinden of in een opstopping komen dan loop je de kans dat zij naar een ander gaan. Ik verwacht dat in mijn geval gevolgen beperkt zullen blijven, maar dat geldt niet voor alle ondernemers in de buurt.’

Hij zegt dat ondernemers zich overvallen voelen door de maatregelen. Op 9 oktober kregen zij de brief van Fronik Infra met een overzicht van de maatregelen, op 10 oktober was er een informatiebijeenkomst en op maandag 16 oktober is de Kruisstraat dicht. ‘Het was de eerste keer dat we concreet te horen kregen wat ons te wachten staat. Als er eerder over gecommuniceerd is dan waren wij daar niet van op de hoogte.’

Volgens DZ kan de gemeente ondernemers en bewoners op en nabij het Mercuriusterrein niet zo lang opzadelen met ernstige verkeershinder. Zij vindt dat de te treffen maatregelen niet afdoende zijn.

Eén keer last

Volgens Johan Duineveld, voorzitter van winkeliersvereniging DOKA, is er begrip voor de noodzaak voor de ingrijpende werkzaamheden in het centrum van Krommenie en aan de Vaartbrug. ‘Het is niet anders,’ zegt hij. Hij vindt het logisch om de afsluiting van de Vaartbrug – van 1 november tot en met 22 december – te laten samenvallen met de afsluiting van de Kruisstraat. ‘We hebben nu maar één keer last van de gevolgen. De afsluiting van de Vaartbrug treft vooral het uitgaande verkeer uit Krommenie en de forensen en niet zo zeer de Wormerveerders die naar de winkels in Krommenie willen.’
Op verzoek van de winkeliers gaat de herinrichting en herbestrating in januari van start, na de decemberdrukte.

Omwonenden hebben vandaag – vrijdag 13 oktober – een brief gekregen over de werkzaamheden die maandag beginnen.

Lees ook: Vaartbrug tussen 1 november en 22 december gestremd

Wat staat Krommenie te wachten?

 • In de Kruisstraat en een deel van de Noorderhoofdstraat wordt het riool vervangen. Deze werkzaamheden duren tot en met 22 december.
 • In de Snuiverstraat en de Wilhelminastraat wordt een riool aangelegd voor de afvoer van hemelwater.
 • In de Zuider- en Noorderhoofdstraat – van het Vlietsend tot de Kruisstraat – wordt de bestrating vervangen.
 • Slechte bomen worden gekapt en vervangen.
 • Er komen extra groenvakken.
 • Een groot deel van de straatverlichting wordt vervangen door straatlantarens die passen bij het historische karakter van de straat.
 • Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zijn woningen en winkels bereikbaar door loopschotten en loopbruggen.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in werkvakken van 80 meter. De uitvoering daarvan duurt drie tot vier weken. 
 • Voor elk vak wordt een omleidingsroute vastgesteld.
 • Met winkeliers worden afspraken gemaakt over de bevoorrading.
 • De werkzaamheden duren tot en met eind juli 2024.

Meer informatie over project Noorder- en Zuiderhoofdstraat.

Omleidingsroutes voor personen- en vrachtauto’s.

Door Jaap de Jong. Extra info van Buitengewoon Zaanstad, foto: Google Streetview (Kruisstraat).