‘Wat een grap. Onze Gemeente Zaanstad doet mee aan het NK Tegelwippen. Dat betekent tegels vervagen voor groen.’ 

Voor de bouw van de Kogerveldschool zou exact het tegenovergestelde gebeuren. De groenstrook aan de Veldbloemenweg zou goed zijn voor de plaatsing van ‘49819 stoeptegels plus onze waterbuffer weg en een fiks hogere hittestress.’ 

Nadat er uit de buurt stevige protesten kwamen heeft de gemeente toegezegd onderzoek te doen naar de ‘haalbaarheid en wenselijkheid’ van een alternatieve plek voor de school.

Dat niet iedere bewoner daar gerust op is, bleek uit het filmpje dat 1 oktober online werd gezet: 

Hier vind je meer over de Kogerveldschool.