De inspraak: Kogerveld in actie

Gisteren sprak tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad Britta Mantel in. Britta woont in de Kogerveldbuurt en zijn sprak in namens 1349 buurtgenoten. 

De bewoners kwamen in opstand tegen een ‘kolossale’ nieuwe school die op de groenstrook Veldbloemenweg zou moeten komen. 

Zaanstad onderzocht alternatieve locaties (bij Jagersveld en in de nieuwbouw van het Oostzijderpark), maar de bewoners zijn er niet gerust op. 

We plaatsen de inspraak 1:1


Goedenavond,

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze dank uit te spreken. 

Want u bent betrokken bij het onderzoek naar de nieuwe locatie voor OBS De Kogerveldschool. U heeft 9 november de tijd genomen om de motie van Lokaal Zaans en De Socialisten rond één van de voorkeurslocatie in overweging te nemen. Wij voelen ons speciaal gesteund door de partijen die achter de motie stonden en de locatie groenstrook Hondsdrafweg – Veldbloemenweg uit het onderzoek hebben willen stemmen. 

U zult zich wellicht kunnen voorstellen dat na de verwerping van de motie de teleurstelling onder buurtgenoten groot was. De grote onrust en onze zorgen zijn helaas niet weggenomen en dat was de dag erna het gespreksonderwerp op straat. Zo sprak ik mijn overbuurvrouw uit de flat De Wissel:

“Britta, dit doet mij zo denken aan een nare arbeidssituatie die ik heb meegemaakt. Net voor mijn vakantie in 2020 riep mijn baas mij in zijn kantoor. Mij werd een dilemma voorlegt; het bedrijf moest inkrimpen, mijn uren stonden ter discussie, er werden oplossingen gezocht maar ze konden mij niets beloven. Ik dacht mee in oplossingen. Vervolgens heb ik natuurlijk een vreselijke vakantie gehad. Wat een nachtmerrie. Gesprekken met mijn baas liepen uit op beloftes in de vorm van; Fatia, we horen wat je zegt, je bent belangrijk maar er zijn meerdere belangen die we in overweging moeten nemen. Lang verhaal kort; in ‘goed overleg’ baan kwijt. Gelukkig heb ik nu een andere baan. Maar stel Britta, de gemeente beslist toch dat de school voor mijn balkon komt; ik ben absoluut niet in staat om te verhuizen. Dus; bij deze nachtmerrie is er geen oplossing en moet ik noodgedwongen gedag zeggen tegen mijn kwaliteit van leven als trouwe Zaankanter.”

Met een brok in mijn keel en een handkus aan Fatia zeg ik haar gedag. Ik sluit af met de woorden, we houden vol en laten we hopen op het gezonde verstand van de gemeente. Want gezond verstand blijft wat ons betreft namelijk nodig in het besluit waar de nieuwbouw van OBS De Kogerveldschool komt te staan. 

Het kan toch niet zo zijn dat: 

– in het hart van Kogerveldbuurt 1450m2 gezond groen en 36 gezonde bomen worden ‘gewipt’. En er een oppervlakte, gelijk aan 55000 stoeptegels, wordt bebouwd. Weg flora, fauna, biodiversiteit en een gat geslagen in de Zaanse vergroeningsdoelen en de steeds groter wordende klimaatcrisis. 

Het kan toch niet zo zijn dat: 

– een school met 400 leerlingen komt te staan langs een nu al gevaarlijke, doodlopende en doorgaande ontsluitingsweg voor de buurt. En waar hulpdiensten nu al moeite hebben om de landelijke norm voor de aanrij tijd te kunnen halen achter in onze wijk. 

Het kan toch niet zo zijn dat: 

– de groenstrook wordt behandeld als een braakliggend stuk grond en een veilige, goed onderhouden en leuke (gratis) speeltuin en ontmoetingsplek verdwijnt. De centrale plek in de buurt die wij als aandachtswijk nodig hebben om te ontladen en op te laden én niet te vergeten, dé ‘tuinbeleving’ voor vele sociale huurwoningen. 

En het kan toch niet zo zijn dat: 

– de nieuwe Kogerveldschool gevestigd wordt op een plek die niet gedragen wordt door de buurt, en vervolgens zal starten met 40 nul achterstand, terwijl wij als buurt juist onze kinderen en kleinkinderen een fijne en goede school toewensen. 

Want bovenal verdient onze wijk, de school en het schoolteam een mooie nieuwbouw en een nieuwe start; eindelijk een eerlijke kans om los te komen van het jarenlange slechte imago als o.a. zwarte en zwakke school. En een grote kans op meer kansengelijkheid door een betere mix van alle lagen van de bevolking door de nieuwe inwoners van Oostzijderpark. 

Kortom; wij realiseren ons uiteraard dat het een kwestie is, als inwoner, van geven en nemen. Echter; het kan te gek. Als trotse Kogerveldbuurt bewoners blijven wij onze belangen benoemen tot het eind. Wij geven onze groene, leefbare omgeving niet op en laten onze kwaliteit van leven niet ontnemen

Namens mijn buurtgenoten dank ik u hartelijk voor uw aandacht en sluiten wij graag af met een warme uitnodiging; mocht u voor de beeldvorming van het onderzoek rond de nieuwe locatie van OBS Kogerveld, de groenstrook aan de Hondsdrafweg – Veldbloemenweg willen aanschouwen, laat het ons weten dan zetten we de koffie klaar. 

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Ron Bouw

  Zet deze school in de Hofwijk, op de locatie waar nu Touwen zit. Prachtige match : groen blijft in het Kogerveld en ze zijn toch nog bezig met ontwerpen. Ontwerp waar Zaanstad nu mee bezig is, geeft aan dat Zaanstad weinig respect heeft voor de huidige bebouwing: een flatgebouw van 13 verdiepingen hoog op 19 meter afstand van de Witte Olifant, die er nog geen 2 jaar staat. Geen last van doorgaand verkeer, dus veilig voor de kinderen. Zaanstad: een heel mooi en goed alternatief!

  • Jos Everaerts

   Zaanstad schuift de grond door naar een projectontwikkelaar die werkt met het principe massa is kassa. En auto arm is goed voor ons beleid betaald parkeren.
   Met de wijk als grootte verliezer.

 • Arnold Brinkman

  Had mooi meegekund in ontwikkeling sportpark Hoornseveld. Bruggetje naar Zwembad, bso, sportzaal in een accommodatie met gedeeld beheer.

 • Dick Rombout

  Ik was aanwezig bij het 2 e inspraak overleg m.b.t. de schoollocatie Kogerveld.

  In het overleg van 1 november j.l. legde de gemeente, dit keer een 3 tal mogelijke locaties op tafel. De aanwezigen werden middels een democratische actie bij de 3 mogelijke schoollocaties betrokken middels briefjes waarop een ieder zijn mening kon geven over de afzonderlijke locaties. Duidelijk werd dat de Kogerveldlocatie werd afgewezen door de aanwezigen. Locatie Oostzijderveld had de voorkeur waarbij alleen de planning roet in het eten kan gooien en de uiteindelijke beslissing van B & W.

  Tijdens voorgesprekken kwam naar voren dat er op de locatie Oostzijderveld ooit al eens een school was gepland en dat de Kogerveldlocatie in eerste instantie een soort ballonnetje was, dat was opgelaten om eens te kijken wat de bewoners er van zouden vinden. Het kon mee-, of tegenvallen. Het was te proberen, dacht de Gemeente. Een dergelijke ingreep heeft in een wijk twee (bewoners) kanten. Bewoners die het liefst een school zo dicht mogelijk bij zich hebben, die op 3 of 4 straten afstand wonen en de bewoners wie een dergelijke ingreep direct raakt qua leefklimaat. De ca 1300 protest handtekeningen zeiden wel wat en werden door de ambtenaren als “hoog” ingeschat.

  Hoe dan ook blijft het stedenbouwkundig gezien toch een apart verhaal, daar waar je er bij de nieuwe plannen op Oostzijderveldlocatie in de brochures blije bewoners ziet met kinderen, in het groen en dat datzelfde groen nu wordt afgepakt in de wijk ernaast. Tijdens de avond bleek, dat de wijk voor de stedenbouwkundige opzet, ooit een Europese prijs ontving. Die wijk zou, juist nu, nog steeds een voorbeeld mogen en moeten zijn als een wijk met een destijds vooruitziende blik.

  Het gaat allemaal ook (te) snel. Binnen een half jaar is er een idee geboren en moet er een beslissing komen. Normaal worden dergelijke beslissingen, zorgvuldig voorbereid, op basis van lange termijnvisies, opdat je niets over het hoofd ziet. Deze locatie is tot een half jaar geleden nooit als een schoollocatie aangewezen.

  Voor B & W wordt het misschien ook een financiële beslissing op basis van cijfers. Die cijfers zullen niet bekend worden maar je kan er vele kanten mee op. Je kunt daarin zaken wel en niet meenemen. Wat gaat de gemeente doen? Het is niet gezegd dat het zo is maar mogelijk is de grondexploitatie voor de volgende fase van het Oostzijderveld al bijgesteld met de gedachte dat de Kogerveldlocatie er wel doorheen zou komen. Met mogelijk miljoenen aan opbrengsten aldaar. (Er moet weliswaar ook grond worden aangekocht voor Kogerveldlocatie van ZVH maar die grondkosten zijn veel lager). Het werd mogelijk al gezien als “inkomsten” en die vallen nu weg. Als dit zou worden meegewogen in de beslissing van de gemeente is het niet reëel dat je kan stellen dat de Kogerveldlocatie daarom zo veel duurder wordt. Dat zou onterecht zijn als je het totale scenario overziet.

  Mocht de school er toch komen op de Kogerveldlocatie dan wordt het een kwalijk litteken in de destijds met zorg opgezette wijk. De school op de locatie zal dan als symbool staan voor:

  • slechte visie en planning
  • het doordrukken van slechte, korte termijnideetjes
  • het ontbreken van stedenbouwkundig respect

  Dit onder supervisie van de gemeente Zaanstad. Door verdere protesten zal het in de landelijke schijnwerpers komen. Ook deze manier van stedenbouwkundig plannen van een gemeente. Het zal wenkbrauwen van deskundigen doen fronsen.

  Mocht het toch doorgaan dan zijn de echte verliezers de omwonenden, die met het bovengenoemd genoemde litteken moeten leven.

 • Dick Rombout

  Tot mijn spijt nog een aanpassing. Er had moeten staan in de 5e alinea dat de Oostzijderveldlocatie zoveel duurder wordt.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *