GroenLinks: duidelijkheid over taalscholen UPDATE!

Taalscholen die gericht zijn op de inburgering van statushouders en nieuwkomers maken zich deels schuldig aan fraude, gebruiken soms het budget voor andere dingen dan taalonderwijs en worden nauwelijks gecontroleerd bleek in 2018.

GroenLinks vraagt aan het college van Zaanstad opheldering over de taalscholen in Zaanstad: hoeveel zijn dat er en hoe worden ze gecontroleerd?

De zaak werd aangezwengeld na een kritische analyse op de website Follow the Money. Daarop volgden een opiniestuk op De Orkaan en een artikel in het Noordhollands Dagblad. Aanleiding voor Paul Laport van GroenLinks om vragen aan de gemeente te stellen.

Naast de vraag naar hoeveel scholen er zijn wil GroenLinks details over de controle: Hoe vindt de controle plaats? Oefent de gemeente ook zelf controle uit? Wordt er ook op kwaliteit (bevoegde docenten, groepsgrootte, enzovoort) gecontroleerd?

GroenLinks wil ook weten welke taalscholen in Zaanstad wegens fraude gesloten zijn. Volgens berichtgeving zou bij minstens één Amsterdamse school met een vestiging in Zaanstad fraude zijn geconstateerd, een school is het certificaat kwijtgeraakt en een andere is verdacht. De website ikwilinburgeren vermeldt 7 taalscholen in Zaanstad, 3 daarvan zijn gelieerd aan Vluchtelingenwerk.

De partij wil ook weten wat bekend is over inburgering via vrijwilligersinitiatieven (zoals De Sluis), waarbij het taalonderwijs vaak zeer praktijkgericht is: wat zijn de kosten en resultaten?

GroenLinks wil ook meer weten over NewBees die een rol wil spelen bij de inburgering van nieuwkomers: “Is er een overzicht te geven van de resultaten die NewBees heeft behaald in Zaanstad?”


UPDATE: Op 21 december stelde ook D66 vragen over taalscholen. Die vragen werden vandaag beantwoord.

Het ministerie van SZW meldt niet aan de gemeente of er fraude met een taalschool is, maar op basis van mededelingen van controleur Blik Op Werk weet wethouder Noordzij dat twee taalscholen die in Zaanstad actief waren eind 2018 hun keurmerk kwijtgeraakt zijn naar aanleiding van fraudemeldingen.

Uit gegevens van Blik Op Werk blijkt dat in 2018 bij 8 van de 20 geïnspecteerde inburgeringsscholen onrechtmatigheden werden aangetroffen. Hun keurmerk werd ingetrokken.

Drie fraudeonderzoeken zijn in het eindstadium van beoordeling. BoW verwacht daarom dat meer scholen het keurmerk gaan verliezen. In februari 2019 zullen hier mededelingen over worden gedaan. In 2017 en 2018 hebben trouwens 25% van alle inburgeringsscholen al om andere dan fraude redenen, bijvoorbeeld gebrek aan kwaliteit, hun keurmerk verloren. 25 in 2017 en 45 in 2018.

De meldingen betroffen vervalste handtekeningen op rekeningen van een school, zodat studiefinancieringsorganisatie DUO betalingen uit de lening vrijgeeft aan de school. Medio 2017 signaleerde BoW de eerste meldingen over contante betalingen aan inburgeraars. Daarna nam het aantal meldingen alleen maar toe.

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *