Het Breedweer was ooit het tuincentrum Lenteweelde, de speeltuin, de vleesrokerij van Mars, de slagerij van Brand en het Buurthuis De Wadden, de manufacturenhandel van Hendrik Mars, de kruidenierswinkel van Van Vlierden en bakkerij van Steyger…

De straat is onherkenbaar veranderd. Op de plek van Mars vlees zijn woningen gekomen en de overkant, op de plek van Lenteweelde wordt het helemaal volgebouwd met huizen.

Helemaal? Bijna dan..

Een huisje op nr 11 houdt dapper stand, wij moesten denken aan Het Behouden Huis van W.F. Hermans en Willem Barendsz, aan het dorpje van Asterix, aan Publieke Werken van Thomas Rosenboom, het Kleine Huisje op de Prairie, de Dom van Keulen na de WO II, kortom… aan het huis dat maar niet weg wilde…

Op de impressie bij Thijssen Makelaardij, is het dappere huisje keurig ingepast in het rijtje nieuwbouw..

We schrijven eerder over de plannen en de sloop van Lenteweelde.