Het Cultuurcluster dat bij het station Zaandam en het stadhuis moet verrijzen gaat € 7,7 miljoen extra kosten dan het begrote bedrag van circa € 30 miljoen.

Zaanstad was verrast door de “aantrekkende markt” en het einde van de recessie. Maar hadden ze dat echt niet aan kunnen zien komen?

Vanaf juli 2016 was het mogelijk om in te schrijven voor bouwers, eind november liep de Europese aanbesteding van het cluster af. “Geen van de geselecteerde aannemers bleek het Cultuurcluster te kunnen realiseren voor het geraamde plafondbedrag.”

De belangrijkste oorzaak voor het mislukken van de aanbesteding: “De aantrekkende markt en de daarmee gepaarde stijging van de bouwkosten was de belangrijkste oorzaak.” En de recessie was voorbij:

“nu de markt flink aantrekt, lijken aannemers zich voornamelijk te willen richten op waar ze goed in zijn: het bouwen zelf. Bovendien stijgen na de recessie ook de bouwkosten weer.”

Maar hoe sterk is dat argument? Is de bouw pas in de tweede helft van 2016 aangetrokken? Is de recessie in diezelfde periode pas tot een einde gekomen?

Uit het CBS-rapport “De Nederlandse economie, augustus 2015  – Uit de bouwput. Crisis en opleving in de bouwketen (2005–2015) ”

De bouwnijverheid lijkt op bijna alle fronten over het dieptepunt heen te zijn. Na jaren van krimp ging het in 2014 weer iets beter.

Het in 2014 ingezette herstel kreeg in de eerste twee kwartalen van 2015 een positief vervolg. De verwachtingen van bouwproducenten voor de komende maanden zijn ongekend positief.

De omzet steeg in het tweede kwartaal van 2015 met 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Deze groei werd voornamelijk geboekt door de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.

Met andere woorden: de recessie was in 2014 en 2015 al lnag en breed voorbij, de vooruitzichten waren prima. En wat staat er in de CBS Kwartaalmonitor Bouw Q2 2016 – dus in de periode vlak voordat de aanbesteding werd uitgeschreven?

De positieve ontwikkelingen in de bouw hielden ook in het tweede kwartaal van 2016 aan. De omzet groeide voor de zevende keer op rij en met een toegevoegde waarde die 6,4 procent hoger lag dan vorig jaar, was de bouw de sterkst groeiende bedrijfstak van de economie. Het vertrouwen van bouwondernemers blijft zeer positief.

Kennelijk gegevens die bij Zaanstad onbekend waren. In de laatste helft van 2016 is het 0verigens inderdaad ook weer aangetrokken bij de bouw.

Eerder was er een vergelijke zaak bij de aanbesteding van de Crommenije, daar werd het een miljoen duurder.