Vanmorgen werden we gemaild door Hans Holmaat:

‘Ik weet niet of het nieuwswaardig is. Vanmorgen liep ik op het Hembrugterrein en zag dat de meest karakteristieke boom van dat terrein, aan het Verloren Spoor, gekapt werd. Het was een monument, maar niet meer te redden volgens een van de werknemers. Heel jammer.’

Op de foto van Hans was tot onze schrik te zien dat een van onze favoriete bomen op het Hembrugterrein werd gekapt. Hij staat, voor zover wij weten, niet op een monumentenlijst, maar zijn uiterlijk, uitstraling, houding, postuur en machtige takken maakte hem monumentaal. We zullen hem missen.