Alles duidt erop dat 2024 het jaar van Het Grote Bouwen wordt in Zaanstad. Aan het eind van 2023 werden er in snel tempo bestemmingsplannen ingediend en goedgekeurd, er werden vergunningen gegeven en de grond werd bouwrijp gemaakt. Op tientallen plekken in de streek vliegen de sloopkogels, draaien kranen, graven de graafmachines en wordt er geheid en gemetseld.

In 2017 duikt het plan Tamboerijnhof op in Provinciale Plancapaciteitsplannen, dan is er nog sprake van 10 woningen. In januari 2018 werd een vergunning aangevraagd voor het bouwen van 32 woningen. In februari 2020 zijn het volgens een vergunningsaanvraag 50 appartementen. De definitieve plannen gaan uit van 44 appartementen in een gebouw van 6 woonlagen. Er komt een ‘stallingsruimte’ voor 19 auto’s, volgens de bouwer kunnen andere auto’s aan de oostzijde en de westzijde van het gebouw worden geparkeerd. Wij schatten dat het complex dit jaar opgeleverd wordt.

Foto boven is van eind vorig jaar, onder de situatie nu (met een door bouwhekken afgezette stoep – dat is dan weer niet zo handig).

Zo wordt het volgens de ontwikkelaar.

Door Piet Bakker. Hier meer over de bouw van het Tamboerijnhof. Foto’s: Petra Hoogkamer.