HILKO wordt ‘Zaanwerf’ (116 woningen), oplevering 2026

“100 huizen in Hilko” schreven we begin 2022 toen de plannen voor woningbouw aan de Oostzijde in de oude zeepfabriek bekend werden gemaakt.

Eind 2022 had de verkoop beginnen terwijl begin 2023 gebouwd had moet worden. Dat is dus allemaal wat opgeschoven en anders geworden, de ongeveer 100 woningen zijn er 116 geworden (of 113), de aangekondigde ‘enkele sociale huurappartementen’ worden er 28 (24 procent van het totaal), en het heet nu ook anders: Zaanwerf.

Het plan wordt ontwikkeld door AM BV samen met woningstichting Rochdale. Er wordt gebouwd op de plek van de voormalige zeepfabriek HILKO en de oude verffabriek van Evert Koning.

Vanaf 2018 geldt er in Zaanstad voor nieuwe bouwplannen een verplichting van 30 procent sociale woningbouw. In het coalitieakkoord van 2021 is dat ook voor HILKO vastgelegd. Daarvan wordt afgeweken omdat het anders financieel niet haalbaar zou zijn voor de ontwikkelaar. Bovendien wordt in alle plannen samen voor de Boerenjonkerbuurt 45 procent sociale huur gerealiseerd aldus het Programma van Eisen. Dus dat compenseert. Voor de buurt zijn namelijk nog veel meer plannen zoals Slachthuisterrein (160 woningen), Kan aan de Zaan (750 woningen), Jonker Juffer (100 woningen), Oostzijderpark (500 woningen), Touwen en De Paltrok (160 woningen). Totaal zou het om 2.500 woningen gaan (zie kaart onder).

Het blok met sociale woningbouw krijgt vier bouwlagen. Het komt niet aan aan de Cornelis van Uitgeeststraat. Op de kop bij de Willem Alexanderbrug komt een gebouw van zes bouwlagen met 20 appartementen (kaartje onder). Parkeren gebeurt voor het grootste deel op bestaande plekken. Alleen de kadewoningen en koopappartementen aan de Zaan krijgen privé- parkeerplaatsen. Zaanstad beperkt de parkeerplaatsen (waarvan er eigenlijk 125 nodig zouden zijn) omdat het dichtbij de bushalte aan de Jufferstraat ligt en er deelauto-plekken komen.

De ontwikkelaar is eigenaar van een groot deel van het stuk maar er ontbreekt nog een stukje (4C op kaart onder), dat moet eigenlijk ‘verworven’ worden door ontwikkelaar Zaanwerf. Als dat niet lukt wil Zaanstad gaan onteigenen en het inrichten als openbaar groen.

In 2024 moet het bestemmingsplan rond zijn. Eind van dat jaar begint de sloop en daarna de bouw die eind 2026 afgerond moet zijn.

Bouwplannen in hele gebied.
Woningtypes in het gebied.
Voor de stukken 4A zijn de bouwplannen, 4C moet openbaar groen worden. 4B (garage, machinefabriek Engel) valt er nu nog buiten.
Hoe het hele gebied eruit moet gaan zien, met ook het garage-gebied en Jonker Juffer bebouwd en stuk groen langs de Zaan.
Cornelis van Uitgeeststraat nu, als eerste deel ontwikkeld is en als ook laatste stuk af is.

Door Piet Bakker. Bronnen: Programma van eisen, website van WoneninHilko, eerder nieuws op De Orkaan. Afbeeldingen en kaartjes uit Programma van eisen.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • R. Kreuger

  Weer een Zaans project met een gewoon asociaal lage parkeernorm voor de bewoners zelf. Bezoekers voor hun kunnen niet met de auto komen dus bewoners met familie buiten de randstad/steden hebben een probleem.
  Ieder nieuwbouwproject weer. Het is beleid.

 • Herman Binnekade

  Erg vaag verhaal. De benzinepomp en de vroegere garage Bakker worden ook gesloopt???

 • Jaap Meeuwsen

  ” Parkeren gebeurt voor het grootste deel op bestaande plekken ” ….nou, die plekken zijn er dus ( nog ? ) niet, op een paar na dan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *