‘Met verbazing en zelfs enige verontwaardiging hebben wij kennisgenomen van het amendement over het vervaardigen van een replica van het bankje dat momenteel in de Beschuitstoren staat.’ Zo begint de brief die de Wormer gemeenteraad ontving van het bestuur van het Historisch Genootschap Wormer. 

Het Historisch Genootschap verwijst naar een amendement, ingediend door de VVD, GL, PvdA, CDA en de POV. 

Het gaat om een bankje dat ooit in het oude gemeentehuis aan de Dorpstraat stond. Daarna stond het in de hal van het nieuwe gemeentehuis. Het bankje werd in bruikleen gegeven aan het genootschap voor in de replica-Beschuitstoren. In het gemeentehuis werd genoegen genomen met een houten tuinbank. Een doorn in het oog van de VVD, GL, PvdA, CDA en de POV. 

De partijen denken dat bezoekers vaker zullen kijken naar het college dat in de hal aan de muur hangt. Dit begrijpen we uit een vrij lange, kromme zin in het amendement*, en daarom werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 

Het Historisch Genootschap Wormer is daar niet blij mee. In hun brief melden ze dat ze het originele bankje met liefde weer afstaan voor in het gemeentehuis. Zij vinden dat ‘het maken van replica’s van historische objecten slechts in uitzonderlijke situaties moet worden gedaan’. Ook vinden ze het maken van een replica van iets dat al in het bezit is van de gemeente ‘onzin en verspilling van gemeenschapsgeld’. Het nieuwe oude bankje zou 3000 euro gaan kosten.

Ze verbazen zich erover dat de opstellers van het amendement niet even contact hebben gezocht met het genootschap. Dan hadden ze gehoord dat ze het bankje met liefde omruilen voor de tuinbank die nu in het gemeentehuis staat:

‘We juichen het toe dat het (echte) bankje daarmee weer volop in het zicht komt te staan en de bezoekers aan het gemeentehuis de pracht daarvan weer kunnen bewonderen.’ 

* ‘ineens wordt het bankje niet meer door raadsleden gebruikt om even bij te praten, bezoekers lopen er ongeïnteresseerd langs terwijl als zij het bankje zouden bekijken omdat het een typisch relique van ons rijk historisch verleden als gemeente uitstraalt, zouden ze vast ook even kijken naar ons college daar aan de muur dat ons vertegenwoordigt’

Door: Merel Kan, tekst amendement 7/11, brief Historisch Genootschap Wormer, foto: Orkaan.