In één oogopslag je OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en aanslag voor de hondenbelasting zien? Dat kan nu.

De online ‘lastenmeter’ voor Zaanstad zou al in oktober 2017 beschikbaar zijn, maar na ruim een jaar uitstel staat de Lokale Lastenmeter online.

De OZB in Zaanstad is € 144,30 per €100.000 WOZ voor eigenaren. De rioolheffing bedraagt € 280,48 voor de eerste 300 m3 water. De afvalstoffenheffing is voor iedereen gelijk: € 281,09. De hondenbelasting is € 70,18 (voor één hond).


Je kan ook zelf schuiven met de tarieven: hier leggen we uit hoe dat moet.


Wie bijvoorbeeld een huis heeft met een WOZ van € 250.000 met een eigen garage, 500 m3 water verbruikt en één hond heeft, betaalde in 2016 € 1.193,90 en in 2017 € 1.205,19. De gegevens van 2018 staan nog niet in de meter.

Het gemiddeld in Zaanstad is € 825 en dat is hoger dan het gemiddelde in Nederland (€ 750). Ook in vergelijking met andere grote steden zijn de lasten in Zaanstad hoog.

De gemiddelde lasten in Oostzaan zijn hoger (€ 887), die in Wormerland lager (€ 804). Je kan niet alleen de gemiddelde lasten vergelijken maar ook de reële kosten, dus wat je in jouw positie in een andere gemeente zou betalen.

Ook bedrijven kunnen hun lasten met de online meter opvragen en vergelijken.