Het Typoongebouw op de hoek van de Westzijde (nr. 23) en de Zeemansstraat in Zaandam staat op de nominatie om verbouwd te worden tot hotel.

De gemeente Zaanstad heeft de termijn waarbinnen besloten moet worden over de omgevingsvergunning begin oktober verlengd.

UPDATE: op 25 oktober is de omgevingsvergunning verleend, belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen tot 6 december 2017 bezwaar maken.

Dagblad Zaanstreek verhuisde eind september naar een nieuwe locatie aan de Vermiljoenweg in Zaandam.

Het pand werd op 28 april 2017 verkocht, de vraagprijs was € 850.000. Eigenaar Telegraaf Media Groep (TMG) kondigde de sluiting van kantoren al aan in augustus 2016, samen met de eerste golf ontslagen. In juli van dit jaar werd bekend dat de krant zou verhuizen.

Hieronder het gebouw in de beginfase, het werd gebouwd in 1957 (foto Gemeentearchief).

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat op de aanvraag is besloten.

Ook het pand Westzijde 22 zou volgens welingelichte bronnen een hotelbestemming krijgen.