Huisbioloog David Sluis: Maaibeleid Jagersplas. Het moet en kan anders

Droog en dor

De Jagersplas is een uitstekend recreatiegebied, maar ook een schitterend natuurgebied. Het beste van 2 werelden zou je zeggen.

Toch kan er nog veel natuurwinst geboekt worden als er een ander maaibeleid wordt ingezet op de niet puur recreatieve gedeelten.

Ik heb al een keer lyrisch geschreven over de zeer rijke inheemse flora (o.a. Moeraswespenorchis, Echt duizenguldenkruid, Kleverige ogentroost, Knoopkruid, Kleine leeuwentand etc)  en dito insectenfauna, met o.a. een populatie Sint-Jansvlinders. Een schitterend gevarieerd kruidenrijk Rietland.

Tot mijn grote schrik is van de week ca  60/70% helemaal weggemaaid en afgevoerd en bleef een groot, droog stoppelveld achter (zie foto boven). Dus weg Sint-Jansvlinders en prachtige vegetatie. Dit is doodzonde en ook niet meer van deze tijd.

Wat kan er beter?

Ten eerste is de natuur gebaat bij een meer afwisselend maaibeleid/beheer. Afwisselend in de zin van dat in plaats van uniform en integraal hele percelen kort afmaaien, je meer faseert in ruimte en tijd, en elk jaar wisselend (kleinschalig dus). Dus maai ook een keer in de winter, of in de nazomer, laat ook stukken een jaar overstaan, en speel daarmee. Wat levert dit op?

Ten eerste geef je insecten (bijen, zweefvliegen etc) veel meer gelegenheid om de nu bloeiende bloemen als stuifmeel- en nectarbron te (blijven) benutten. Nu zijn de nog volop in bloei staande vegetaties compleet weg. Daarnaast krijgen de planten de kans om zaden te vormen/zetten en deze te verspreiden. Ook dit is nu goeddeels abrupt ondermijnt. Last but not least, geef je insecten maar ook andere organismen de gelegenheid om in, onder of tussen de vegetatie de winter door te komen. Neem bijvoorbeeld de Sint-Jansvlinder. Die zet zijn eitjes af op Rolklaver. De rupsen verpoppen in de nazomer en overwinteren in een cocon op diverse planten.

Knoopkruid

Maar ook voor andere dieren is e.e.a. gunstig, neem bv de Dwergmuis. Een acrobatische muis die een balvormig gevlochten nest in levend Riet maakt. Vergeet ook de vogels eventjes niet.

Maaien en afvoeren is ook nuttig om verruiging (boomopslag, vermesting) tegen te gaan, maar niet op deze grove eenvormige wijze. Het is zonde dat de achtergebleven en opgeruimde gemaaide gedeelten geen enkele functie meer (kunnen) vervullen. Geen ecologische, educatieve/recreatieve of esthetische. Ze zijn droog en dor, er valt niets meer te zien of te beleven. Wat is daar de zin en/of gedachte achter? Ik kon wel janken, dood en doodzonde!

PS: Ik bied me aan om een keer van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Er liggen hier mega grote ecologische en educatieve kansen. Laten we hier op inzetten, en dit snel achter ons laten.

12 Reacties op Huisbioloog David Sluis: Maaibeleid Jagersplas. Het moet en kan anders

 1. Age de Jong says:

  Nou gemeente!! Zo’n kans op gratis advies van een deskundige krijg je niet iedere dag.

  Dus… alsjeblieft, ga er op in.

 2. Josefien Gigengack-Kan says:

  Oei! En dat als Bijvriendelijke gemeente. Zaanstad moet nog even het wiel gaan uitvinden hoe we dit daadwerkelijk gaan worden.

 3. Winnie de Wit says:

  Het is echt ongelooflijk, dat het platmaaien van nuttige planten nog steeds gebeurt… Citaat van Louise Vet – ecologieprofessor aan de Rijksuniversiteit Groningen – in een zeer informatief artikel uit Vrij Nederland: ‘Wij Nederlanders hebben een netheidssyndroom. Gazonbermen, strakgetrokken waterlopen, zelfs omgevallen bomen gaan netjes in de prullenbak. Dat oude ideaalbeeld van een bedwongen natuur zag je terug in ons schoonheidsideaal van tuinen. Liefst zo aangeharkt mogelijk. Dat heeft onze natuur en ons landschap geen goed gedaan. Natuur is gebaat bij rommelhoekjes, een beetje loslaten.’
  Het hele artikel lees je hier: https://www.vn.nl/het-helpt-als-je-jouw-tuin-vergroent/

 4. yvonne Valk says:

  weet een veel betere oplossing: David Sluis in dienst nemen. DAN pas gaat Zaanstad groen worden.

 5. Erik Fleer says:

  Ik durf te beweren dat diegene die hier opdracht voor heeft gegeven niet capabel voor zijn functie is.

 6. Wim Schaap says:

  Goed stuk David.

  En nu maar hopen dat er bij de gemeente iemand is die jouw suggestie oppikt en met je aan tafel gaat zitten.

 7. Gre Luttik says:

  Scherp stuk. Heb het zelf ook gezien dat ik de honden uitliet. Ik zoek er vaak kruidjes die lekker ruiken. Nee, weinig. Eenmaal droog heerlijk onder je hoofdkussen. Slaap wel. Ben bang dat gemeente ook slaapt. Mocht David stemmen nodig hebben voor een actie: de mijne bij deze.

 8. Aaffiena says:

  Ik had vorige week hetzelfde in Heemskerk meegemaakt: alles weggemaaid langs de fiets en voetpaden. Niet een klein strookje, maar zeker 2-3 meter. Je weet niet wat je ziet. Zoveel mooie bloemen weg.

 9. Peter Goldstein says:

  Wát, alweer?(!)
  En wat wordt dit keer het “excuus”?

 10. Cora Kerssens says:

  Het is niet meer van deze tijd. Ik dacht dat het al algemeen beleid was om niet teveel te maaien.

 11. Bert Schaap says:

  Ook in Wormerland maait men als een kip zonder kop. Zelfs met hitte dagen.
  Wat er dan overblijft is een verbrande vlakte of berm. Eendennesten, rijen met mooie planten en vegetatie moet om. Spreek je zo’n man daarop aan (Eendennest), is de man compleet niet van deze wereld. Bijzonder narrowminded door een beperktheid. Hij weet dus niet beter.

 12. Ann-Tine says:

  Jij schrijft t, ik dacht het. Een prachtig mooi gedeelte van de jagersplas gedegradeerd tot een stoffig, for en doods en ontiegelijk saai landschap. In één vlaag al het leven vernietigd. Wat een zonde.

Leave a Reply to yvonne Valk Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>