Impulsregeling duurzame bedrijven: indienen voor 31 december

Bedrijven kunnen nog toto 31 december aanvragen indienen voor de Impulsregeling duurzame bedrijven.

De regeling is bedoeld voor projecten op bedrijventerreinen in Zaanstad. De gemeente zoekt concrete projecten waarbij op een slimme en duurzame manier met de verduurzaming op bedrijventerreinen wordt omgegaan en die de toekomstwaarde van deze terreinen verhogen. De gemeente streeft bij voorkeur naar projecten waar meerdere partners samenwerken om forse stappen te kunnen zetten richting verduurzaming. De projectindieners mogen overal vandaan komen, maar de projecten moeten worden uitgevoerd op de Zaanse bedrijventerreinen.

Het gaat onder meer om de reductie van energiegebruik, productie van duurzame energie en hergebruik/ innovatie.

De Impulsregeling duurzame bedrijven Zaanstad 2014 omvat 1,27 miljoen euro. De helft komt van de gemeente Zaanstad, de andere helft wordt geleverd door de provincie Noord-Holland (HIRB-subsidieregeling voor Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *